Дата: 15.02.2020

Час: 10:00-16:00

Място: зала на Център за творческо обучение

Каним Ви да се включите в курса на Център за творческо обучение “Изграждане на устойчива мотивация и ценностен модел за живот чрез ранно детско образование”.  

Курсът е с продължителност 16 академични часа, от които 8 часа присъствено обучение и 8 часа самоподготовка и дейности с ученици, съпроводени с консултации от обучителите.

Обучението ще се проведе на:

  • 15.02.2020 г. в  гр. София от 10:00 до 16:00 ч. на адрес: зала на Център за творческо обучение в ст. Академик до зала Фестивална. Обучение
  • в гр. Варна през януари/февруари след допълнително уточнение на дати.

За регистрация попълнете следния формуляр: http://bit.ly/2MehHKd

Програмата е насочена към повишаване квалификация на учителите от предучилищната и началната училищна степен  за: 

  • Развиване на социалните и емоционални компетентности, ценностите, мотивацията и нагласите на децата в предучилищна възраст и на малките ученици; 
  • Укрепване на детската устойчивост срещу трудностите в живота; 
  • Създаване на подкрепяща и развиваща среда за обучение и развитие на подрастващите. 

Обучението се провежда чрез комбинация от интерактивни методи, съобразени с темите. Презентациите се редуват с практически занятия, дискусии и работа в малки групи. Дава се възможност участниците да се включват активно в обучителните сесии, чрез обсъждане и решаване на казуси, ролеви игри и групова работа. Поощрява се споделянето на собствен опит и гледни точки по разискваните теми.

Обучението е одобрено от МОН със заповед № РД 09-202/02.02.2018. Успешно завършилите обучението ще получат удостоверение с 1 квалификационен кредит.

Вижте пълното описание на следния линк: http://bit.ly/2m3M1Oc.

Цената на курса 120 лева с ДДС. За двама или повече регистрирали се от една образователна институция, цената е 100 лева с ДДС на човек. 

В цената са включени: учебни  материали за провеждане на учебни дейности, ел. удостоверения с квалификационен кредит.

Заплащането се извършва само по банков път:

Банкова сметка: BG57UNCR70001519292196,

BIC код: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк АД

Титуляр на сметката:  Сдружение „Център за творческо обучение“

Основание за плащане: “Обучение Move Up и вашата фамилия”.