Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

Международен конкурс за плакати на тема "Привлекателно образование"

Допустими участници: Ученици на възраст между 13 и 18 г. от всяка държава членка или кандидат-членка на Европейския Съюз и Руската Федерация

Краен срок: 30.06.2015 г.

Резултати: 15.07.2015 г.

Участниците в конкурса кандидатстват с плакат, отразяващ идеите им за привлекателно образование най-вече в областта на точните науки в училище. Плакатите могат да са подготвени самостоятелно или в екип. Те ще бъдат оценявани от международно жури, организирано от проекта TTTNet. Най-добрите плакати ще бъдат публикувани на сайта, в социалните мрежи на проекта TTTNet и ще бъдат представени на предстояща конференция в Севиля, Испания на 05 - 06 ноември 2015 г.

Награден фонд:

Авторът (авторите) на плаката, класиран на първо място от журито, ще получи финансиране за участие в международна конференция “Методи за привлекателно образование” на 05 - 06 ноември 2015 г. в Севиля, Испания. Финансирането включва разходи за транспорт, храна и настаняване, в размер не по-голям от 800 евро. В случай на екипно участие, сумата е фиксирана и не се увеличава според броя на участниците в екипа. Наградата не може да бъде заменена за нейната парична стойност и не може да бъде преотстъпена на трети лица.

Наградният фонд за плакатите, класирани на второ и трето място е електронна книга Kindle Paperwhite 6”. (В случай на участие на екип, не се умножава броят на наградите)

 

Критерии за оценяване:

  • Всеки плакат трябва да е оригинален и непубликуван до момента и да не включва изображения или текст, обект на лицензионни споразумения от трета страна.

  • Плакатите трябва да са разработени на разделителна способност  300 dpi или по-висока, формат 50x70cm (2953×4134 pixels) или по-високи.

  • Намалено изображение, не по-голямо от 5 MB, (RGB), JPEG (.jpg, .jpeg или .jpe), EPS или PDF формат трябва да бъде подадено на обявения e-mail адрес.

  • Не публикувайте плаката си във Фейсбук или други социални медии, преди да са обявени победителите.

  • Рекламни или промоционални плакати ще бъдат дисквалифицирани.

  • Само наградените с първо, второ и трето място ще бъдат уведомени лично за резултатите.

  • Официалният език на плакатите е английски език.

  • БЪДЕТЕ ИЗОБРЕТАТЕЛНИ! Идеите ви могат да бъдат представени чрез различни средства - комикс, колаж, рисунки, направени на ръка, текст или други. Плакатите ще се оценяват и според тяхната оригиналност.

Важно: Участвайки в този конкурс, вие предварително давате съгласието си материалите да бъдат публикувани на сайта на проекта.

 

Кандидатстване:

  • Моля, попълнете информация за себе си и/или екипа в Регистрационния формуляр

  • Моля, изпратете плаката на e-mail tttnet@cct.bg, като в полето “относно” запишете “Poster competition”, а в текста на писмото включите името си и/или имената на участниците в екипа и e-mail адрес за контакт, ако е различен от този адрес, от който изпращате плаката, както и заглавието на плаката.Наградените плакати ще се използват на международно ниво за разпространяване на най-добрите идеи за иновативно учене и преподаване на точни науки в училище.


Още за проекта:

Мрежата за Работа в екип, Обучения и Технологии (TTTNET; ref. 540029-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CNW) е проект, който цели да обобщи практики, да идентифицира иновации и активно да работи за модернизиране на тези открития и превръщането им в образователни политики с цел правенето на научното образование по-привлекателно за младите учащи. Проектът се стреми да стъпи върху опита на учители-иноватори и върху постиженията на международни проекти и дейности, целящи поддържането на обучението по науки.  

Специална роля в проекта играят трите международни конференции, целящи да предоставят поле за демонстрация на идентифицираните практики, ресурси и иновации, на отворено място за нетуъркинг, дебати и сътрудничество между образователни практиканти, научни изследователи, работодатели и други заинтересовани страни.

Държавите, които си партнират по проекта са: България, Италия, Испания, Турция, Румъния, Унгария, Гърция, Норвегия и Русия.

Повече информация за проекта можете да откриете на http://tttnet.eu/bg/

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg