Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

Обучение „Работа с интерактивна дъска и създаване на мултимедийни презентации”

Уважаеми Колеги,

Център за творческо обучение има удоволствието да Ви покани да вземете участие в обучение на тема „Работа с интерактивна дъска и създаване на мултимедийни презентации”.

 

Обучението ще се проведе на 27. 05. 2017г. от  09:30  до 17:00 часа  в гр. София, Стадион Академик (до зала Фестивална), ниво 2, в зала на Центъра за творческо обучение.

 

Обучението "Работа с интерактивна дъска и създаване на мултимедийни презентации" представя набор от ресурси, инструменти и похвати, чрез които презентациите и интеракцията с ученици стават по-зрели и ефективни. Разглеждат се някои от най - успешните онлайн платформи за създадане на презентации: Sway, Prezi, Google Slides и практически се разиграват и тестват възможностите на интерактивните дъски. По време на обучението, с участниците ще бъдат споделени практики и съвети, чрез които ще могат лесно да подготвят занятия с интерактивна дъска и атрактивни презентации по всички учебни предмети.

 

В програмата се набляга на теми като:

  • създаване, съхранение и споделяне на интерактивни уроци, презентации и учебни ресурси;

  • намаляване на времето за подготовка на една презентация и интерактивен урок;

  • създаване на презентации или разиграване на интерактивни ситуации с участието на няколко класни стаи, дори от различни локации.

 

Участниците ще надградят уменията си за създаване на интерактивен урок, презентация и задаване на домашна работа, ориентирани главно към съдържанието, а не към техническото изпълнение.

 

Програмата цели да:

  • разшири набора от инструменти за създаване на презентации, които учителите използват в класната стая, приложими за образователното направление или учебния предмет, по който преподават;

  • да помогне на обучаемите да въведат в експлоатация интерактивни дъски и друго оборудване, налично в училището;

  • да представи информационните технологии като достъпен, удобен и ефективен ресурс в образованието.

 

Форма на обучение: присъствена и неприсъствена.*

*Неприсъствената форма на обучението се провежда онлайн, като инструкциите и платформата за провеждането й се осигуравят от обучителната организация.

 

Очаквайте пълната програма на обучението тук или на следната връзка: https://goo.gl/NY2MZ7

 

Допълнителна информация:

  • Цената на обучението е 100 лв. с ДДС за индивидуален участник;

  • Продължителност на обучението: 16 академични часа (8 часа в един присъствен ден + 8 неприсъствени часа)

  • На всеки участник се издава поименен електронен сертификат;

  • Групата е със свободно записване. Желателно е всеки участник да носи лаптоп и мишка.

 

За да се включите в обучението се изисква попълване на електронна регистрационна форма, която може да намерите тук  или на следната връзка: https://goo.gl/tjgGji

 

Заплащането става само по банков път, след регистрация и издаване на фактура за авансово плащане на следния банков адрес:

IBAN: BG56FINV91501016427295

BIC код: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка АД

 

В основанието за плащане трябва да бъде вписана датата и името на участника.

За повече информация може да ни потърсите на тел. 02 408 03 26 или на maria.georgieva@cct.bg

С уважение,

Екипът на „Център за творческо обучение“

 

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg