Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

Покана за безплатен серминар в гр. София на 17 и 18 февруари.

Уважаеми колеги,

Център за творческо обучение има удоволствието да покани директори, учители и експерти от предучилищната и началната степен на семинар с чуждестранни лектори на тема: Изграждане на устойчива мотивация и ценностна система за живота чрез ранното детско образование“. Участието е безплатно.

Обучението ще се проведе на 17 и 18 февруари 2017г. в град София, в хотел “Триада” на адрес ул. “Венера” №5 в София (в непосредствена близост до зала Фестивална в квартал Гео Милев). Продължителността на обучението е ден и половина или общо 12 часа (8+4). Задължително изискване към участниците е да владеят английски език на работно ниво.

Семинарът е първото от поредица обучения, които ще бъдат организирани и ще предложат повишаване на квалификацията на учителите за:

  • Работа в мултикултурна общност;

  • Развиване на емоционалната интелигентност, ценностите, мотивацията и нагласите на децата и учениците;

  • Укрепване на детската устойчивост (resilience) срещу трудностите в живота;

  • Създаване на подкрепяща и развиваща среда за обучение и развитие на подрастващите.

По време на обучението ще бъдат представени и резултати от работата на Иглика Ангелова по инициатива за обучение, подкрепящо развиването на ценностите, реализирана съвместно с детски градини от Район „Надежда“ в София.

Лектори в семинара ще бъдат:

  • Проф. Кармел Джефаи и Проф. Валери Солас - Малтийски университет

  • Мария Ампарцаки, Михаил Калоянакис и Константинос Христидис - Педагогически факултет,  Критски университет

  • Умберто Марджота и Чинция Лаурели - Фондация „Карло Колоди“ (Италия).

Участниците ще получат поименни електронни сертификати. По време на обучението ще бъдат предложени кафе-паузи и обеди (за сметка на организаторите). Разходите за командировка, път и нощувки са за сметка на участниците.

Семинарът се организира в рамките на проекта „Изграждане на устойчива мотивация и ценностна система за живота чрез ранното детско образование“ (MOV-UP), който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕК по програмата Еразъм+, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките.

 

За да се включите в обучението, моля, попълнете електронна регистрационна форма, която може да намерите по-долу, тук  или на следната връзка: https://goo.gl/forms/Q9OpDxl1Lw3PIWl73

 

Информация за настаняване:

Участниците, които се нуждаят от нощувка, могат да бъдат настанени в хотел “Триада”, кой се намира на адрес град София, ул. Венера №5. Цените за настаняване са както следва:

  • Единична стая - 60 лева (вкл. закуска)

  • Двойна стая - 80 лева (вкл. закуска)

  • Тройна стая - 100 лева (вкл. закуска)

Повече информация може да получите от нас на тел: 02 408 03 26  или на info@cct.bg

 

С уважение,

Екипът на „Център за творческо обучение“За проекта MOV-UP

Проектът MOV-UP ще се реализира от 2017 до 2019 г. Той си поставя за задача да изработи курс за квалификация на учителите в предучилищната и началната училищна степен, насочен към разширяване на уменията им да развиват емоционалната интелигентност, ценностите, мотивацията и нагласите на децата и учениците.

Проектът се основава на разбирането, че добре обучените учители могат да подкрепят формирането на устойчива мотивация и ценностна система у подрастващите, които са повлияни в своето развитие от множество и различни култури. Курсът на обучение ще предложи инструменти за оценка на ценностната нагласа, методи за педагогически анализ, както и подходящи подходи за педагогическа работа, която ще подкрепи синхронизирането на личните ценности и мотивацията на децата със социално приемливите ценности (в това число с фундаменталните Европейски ценности и демократичните ценности като цяло).

В дългосрочен контекст, адекватно внимание към мотивацията, ценностите и нагласите от ранна детска възраст подкрепя по-високите постижения в училище, добрата социална интеграция (особено на децата от мигрантски произход и такива в неравностойно положение) и намалява ранното отпадане от образование, психо-социалните проблеми и злоупотребата с наркотици, детската престъпност, антисоциалното поведение.

Курсът ще спомага за повишаване на уменията на учителите за създаване на приобщаваща учебна среда, която предлага съпричастност и емоционална подкрепа, и укрепва детската устойчивост срещу трудностите в живота. Обучението ще помогне на предучилищните и началните учители да работят в условията на динамично променящото се културно многообразие на учащите и да насърчават разбирателството и уважението към демократичните ценности.

Семинарът „Изграждане на устойчива мотивация и ценностна система за живота чрез ранното детско образование“ е първото обучение, организирано в рамките на проекта MOV-UP.

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg