Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

Промяна в условията на плащане за Space Camp Turkey 2015

Уважаеми Участници, Родители и Партньори,

Пишем настоящата новина, за да Ви съобщим за наложителна промяна на условията за заплащане на цената за Space Camp Turkey за 2015 г., поради непостоянния обменен курс на българския лев към американския долар.

Договорът между Център за творческо обучение и Space Camp Turkey е изцяло базиран на плащания в американски долари. Таксата за 2015 г. е изчислена през м. октовмри 2014 г., при обменен курс на USD/BGN: 1 долар се разменя за 1.5398 лева

Стойността на участие в програмата на Space Camp е 1250 USD, което включва таксата за програмата в Space Camp, транспорт в двете посоки, такси за банкови плащания чрез SWIFT, допълнителна нощувка в хотел и администрация на документите.

Към 20 март 2015 г. обменният курс е приблизително 1,80 лв. за 1 долар, което налага корекция на левовата равностойност на таксата за програмата. Подхождаме най-отговорно към промяната на финансовите условия и според принципите на прозрачност и взаимно доверие при десетгодишното развитие на програмата SPACE CAMP.

Новите условия за плащане, произтичащи от промените на валутните пазари са следните:

Таксата за SPACE CAMP-Turkey 2015 г., е в размер на левовата равностойност на 1 250 USD към обменния курс на БНБ към деня на плащане.

Пример:

Дата на плащане 15 април 2015 г. Обменен курс на БНБ 1,75 лв/американски долар; таксата за Space Camp 2015 е в размер на 1 250*1,75лв. =  2 178,50 лв.

При обменен курс 1,50 лв/американски долар таксата е в размер на 1 875,00. Решението за промяна на таксата е наложено от международната обстановка и бе предмет на двуседмични дискусии между Центъра и Space Camp Turkey. Екипът ни е наясно с възможностите на българските семейства. Ето защо се обръщаме активно към партньори и спонсори и сме убедени, че чрез взаимни усилия България отново ще участва в неповторимата космическа програма, както винаги забележително и емоционално.

Центърът ще издаде удостоверения за класираните участници, които да послужат пред спонсори, както и разходо-оправдаващи документи, за да се осчетоводят изцяло разходите на подпомагащите организации. Благодарим предварително на всички спонсори и партньори!

Оставаме на разположение за всички въпроси.

С пожелание за хубав ден,

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg