Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

Шест технологични програми на ЦТО за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти регистрира МОН

Център за творческо обучение (ЦТО) получи зелена светлина от МОН за шест програми с технологическа насоченост за повишаване на квалификацията на специалистите-педагози.

Всяка от тях носи по един кредит на участник след успешно преминаване на курс от 16 академични часа – присъствени и неприсъствени.

Обученията на ЦТО акцентират върху най-новите образователни технологии, оптималното им използване в училищна среда, презентационните умения и възможностите за по-успешна екипна работа на учители и ученици.  

Информационният регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти е нова за България структура, създадена и организирана за първи път тази година след влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование.

Одобрените от МОН обучителни програми на ЦТО включват:  

Инструменти за привлекателно образование

„Инструменти за привлекателно образование” е набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти в помощ на учителя и учениците по всеки предмет. Програмата е съобразена е с учебния процес в българските училища и стъпва на доказани иновации от цял свят. Акцентира се върху използването на различни инструменти за по-привлекателни и полезни уроци както и на междупредметните връзки и проектно-базираното обучение. Подходящи за учебни часове и извънкласни занятия за ученици от предучилищна група до 12 клас.

Работа с интерактивна дъска и създаване на мултимедийни презентации

Обучението се занимава със създаването на интерактивната и технологичната образователна среда чрез комбинация на методи, умения и устройства. Разглеждат се някои от най-успешните платформи за създаване на презентации като Sway, Prezi, Google Slides както и възможностите на интерактивните дъски. Набляга се на създаването, съхранението и споделянето на презентации и учебни ресурси; съкращаване на времето за подготовка, както и презентациите с участие на няколко класни стаи или класа, дори от различни локации.

Училище в облака: администриране и управление

Програма е създадена, за обучение на администратори на G-suite (Google приложения за образованието) и Office 365. Платформата включва създаване на профили на учители, ръководство и ученици, настройки, интеграция на мобилни устройства, структурирана на хранилище за файлове, задължителна и препоръчителна документация за използване на платформата; сигурност, управление на лични данни, протокол на общуване и споделяне, настройка на достъпа до приложенията от различните целеви групи и мотивирането им за използване на приложенията. Програмата е разработена на базата обратна връзка от повече от 20 училища, които успешно са внедрили облак. Специален акцент се поставя на разработването на електронни формуляри и тяхното прилагане, като заместител на хартиената документация.  

Училище в облака: въведение

Програмата запознава учители и директори на училища с възможностите на платформите в облака. В програмата се разглеждат конкретно платформите G-suite (Google приложения за образованието) и Office 365 и тяхното приложение в учебния процес и управлението на едно училище. Платформите са безплатни за българските училища, но, за да имат реална полза, са нужни планиране и постоянство. Обучаемите добиват конкретни умения за внедряване на G-suite, Оffice 365 или друга платформа.

В занятията се разглеждат конкретни училищни казуси, свързани с общуването между учители, ученици, ръководство и родители. Обучението дава възможност за последваща вътрешноучилищна квалификация на базата на платформата.

Училище в облака: общуване и организация

Програмата разглежда възможностите на конкретни приложения в образователна среда: използване на електронна поща в собствен домейн; организиране на работни файлове и лично хранилище с документи и презентации; споделяне с колеги; създаване на професионална учебна общност; създаване и управление на групи за електронна кореспонденция (мейлинг групи); създаване на личен електронен календар (с учебна програма, приемно време, участие в събития). Разглеждат се казуси, свързани с използването на лични и служебни електронни устройства, защита на личните данни, синхронизирането на електронния профил със смартфон или таблет. Програмата развива технологичните умения на обучаемите като за целта всеки работи с лично устройство.

Училище в облака: създаване на съдържание

Програмата е създадена за учители и други специалисти, които имат увереност в използването на електронни приложения и искат да придобият знания и умения за разработване и адаптиране на ресурси или учебно съдържание, чрез използване на технологиите. В рамките на обучението се използват реални планове на уроци и занятия, прилагани в класни стаи в България и други държави, като се акцентира на смисленото използване на технологиите, развиването на дигитална компетентност у обучаемите и по-доброто използване на налично оборудване на училището или учениците. Занятията са базирани на съдържание от педагогическа, етична и технологична гледна точка; основна методика в програмата е S.A.M.R. моделът (Substitution, Augmentation, Modification and Redefinition, в превод: заместване, добавяне, модифициране и предефиниране).

 

За повече информация във връзка с обученията използвайте контактите, посочени в нашия сайт.

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg