Обучения

Обученията ни са разработени за учители и директори и са свързани със смисленото прилагане на съвременните технологии в класната стая. Всички обучителни програми са одобрени от МОН и осигуряват по един квалификационен кредит на участник.

Училище в облака

В програмата се разглеждат конкретно платформите G Suite и Office 365 и тяхното приложение в учебния процес и управлението на едно училище.

Работа с интерактивна дъска и създаване на мултимедийни презентации

По време на обучението се разглеждат някои от най–успешните онлайн платформи за създадане на презентации – Sway, Prezi и Google Slides.

Умения за презентиране

Целта на обучителна програма е да развие, подобри, надгради ключови умения за презентиране и комуникация на специалисти, работещи в сферата на образованието.

Дизайн и внедряване

Обучението представя български и чуждестранен опит от училища, които са внедрили нови технологии в учебния процес.

Инструменти за привлекателно образование

Програмата акцентира върху това как използването на различни инструменти може да направи уроците по-привлекателни и полезни за учители и учениците.

Медийна грамотност в сферата на образованието

Програмата цели да увеличи инструментариума на учителите, които се стремят да развиват медийната грамотност и критичното мислене у своите ученици.