Обучения

Дизайн и внедряване

Обученито представя българския и чуждестранен опит от училища, които са внедрили нови технологии в учебния процес.

Креативна класна стая

Обучението е създадено, за да покаже на учителите голямо разнообразие от варианти за използване на техниката в класната стая.

Училище в облака: Въведение

В програмата се разглеждат конкретно платформите G suite и Office 365, и тяхното приложение в учебния процес и управлението на едно училище.

Инструменти за привлекателно образование

Програмата акцентира върху това как използването на различни инструменти може да направи уроците по-привлекателни и полезни за учители и учениците.

Работа с интерактивна дъска и създаване на мултимедийни презентации

По време на обучението се разглеждат някои от най–успешните онлайн платформи за създадане на презентации: Sway, Prezi и Google Slides