Инструменти за привлекателно образование

“Инструменти за привлекателно образование” е програма, която представя набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти в помощ на учителя и учениците по всеки предмет и за всяка възраст. Програмата е разработена от експерти в областта на образователните технологии, съобразена е с учебния процес в българските училища и стъпва на доказани иновации от цял свят. В обучението се разглеждат интернет платформи; образователен софтуер; устройства; добри практики и насоки за тяхното използване.

Програмата акцентира върху това как използването на различни инструменти може да направи уроците по-привлекателни и полезни за учители и учениците.

За всеки участник се издава поименно удостоверение.

*Обучителната програма е одобрена от МОН със Заповед №РД09- 1058/ 25.01.2017 и е включена в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

    16 академични часа.

    В учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение. В една група може да има максимум 20 участници.

    За индивидуален участник: 100 лв. с ДДС
    За група: 1800 лв. с ДДС (16 акад. часа в два присъствени дни)
    Плащания се извършват само по банков път.