Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

Дизайн и внердяване на ИКТ в училище

Обучение за директори на училища

Обучението обобщава гледни точки и опит при внедряване на технологии от целия свят. Разработено е от Център за творческо обучение в рамките на програмата Showcase school, която се проведе пилотно в четири български училища. Курсът е предназначен за директори, а заедно с тях, биха могли да се включат помощник директори и учители по ИТ.

Какво представлява обучението?

Обученито представя българския и чуждестранен опит от училища, които са внедрили нови технологии в учебния процес. В Европа има над 1000 проекта за внедряване на лаптопи, таблети или друга техника в учебния процес, като резултатите от тях варират от изключително успешни до незадоволителни. По време на обучението ще научите за:

  • Силните и слабите страни на технологиите, защо някои устройства просто остават неизползвани, а парите са похарчени
  • Нуждата от инфраструктура в училище преди да закупим техника
  • Какво означават параметрите на компютъра
  • Обучението на учителите - как да подготвим колектива за внедряване на ИКТ
  • Общуването на родители и заинтересовани страни (РИО, община, ученици)
  • Обмяна на опит между директори на водещи училища от страната

 

Продължителност: 10 астрономически часа в два дни.

Място на провеждане: Обучението се провежда изнесено в смесени групи с директори от цялата страна.

Цена на обучението: 165 лв. с ДДС за 2 участника от една институция, или 100,00 лв с ДДС за индивидуален участник

В цената е включено: обучение, всички материали за обучението, сертификат, кафе паузи

ОТЗИВИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО:

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg