Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

Ефективно внедряване на интерактивни методи в образованието

Курс „Ефективно внедряване на интерактивни методи в образованието” - част  1
 • Същност на интерактивните методи
 • Основи на интерактивните инструменти: интерактивна бяла дъска
 • Демонстрация на електронни уроци и мултимедийни продукти - според групата.
 • Изграждане на умения за разпознаване и използване на интерактивните методи; включва методика, за планиране на интерактивни занятия. 
Общ хорариум на курса: 16 учебни часа.
Цена на курса за един участник: 80 лв с ДДС.
 
Курс „Разработване и адаптиране на интерактивни уроци” – част  2
Модул „Подготовка за създаване на Технологични материали”- опира се на знания, опит и умения от първия курс. Изисква педагогическа фантазия / без притеснение боравене с иновативни подходи + собствени идеи/ и свободно боравене с техника на информационна среда, както и управление на файлова система.
 • Логика на Създаване на работен пакет за обучение, за един учебен час
 • Самостоятелно създаване на съдържание за един учебен час
 • Надграждане на преподаването, чрез използване на интерактивна бяла дъска
 • Оценка на качеството на преподаването с използване на технологии
Модул „Организиране на цялостен образователен процес” – съвместява знания от всички предишни нива, като допълва със „стратегии”, стилове на учене, концепции и приложение на различни софтуерни приложения. Комбинация за прилагане в дългосрочен план на педагогически подходи, като се използват и технолигии - готови софтуерни приложения / уроци и програми/. Акцентира се на уменията на учителя да управлява учебния процес и да изгражда групи за обучение, като създава сам или в екип материали за обучение в мрежа.
 • Концепция ”Класна стая на бъдещето”
 • Концепция за гъвкав процес на образователните дейности /flexible classroom/
 • Материали за „Свързани класни стаи” – ключови компетентности.
Общ хорариум на курса: 16 учебни часа.
Цена на курса за един участник: 80 лв с ДДС.

ВАЖНО:
Двата курса се провеждат последователно.
За всички курсове, освен първия, е необходима сериозна компютърна грамотност.
Курсовете се провеждат в група до 20 участника.

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg