Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

G Suite

G Suite за образованието включва основни приложения, които могат да помогнат на общуването и организацията на информация в училище или друга образователна институция. Приложенията са създадени, за да помогнат на учители и ученици да работят в екип, по-лесно и с повече възможности за общуване, когато не са заедно в класната стая.

С G Suite всички презентации, документи, проекти и домашни работи се запазват автоматично в “облака” - хранилище, което google осигурява на училището, безплатно. Дискът на google прави всички документи, достъпни от всеки компютър, с възможност да се редактират по всяко време от почти всяко мобилно устройство.

G Suite за образованието позволява лесна и бърза среда за сътрудничество между директори, учители, ученици и родители. Всички документи могат да се отварят и редактират от няколко души едновременно, което слага край на изпращането на безкрайни писма с прикачени файлове и постоянно използване на USB памети за обмен на документи и презентации.

Официалната страница на G Suite for edication ще намерите тук.

G Suite за образованието ще ви даде възможност да използвате:

Eлектронна поща (Gmail)

   - Неограничено място за съхранение за всеки отделен потребител.

   - Подрежда входящите писма по теми/дата за по-леснo и бързo откриване.

   - Включва чат с възможност за текст, видео или гласова комуникация, вкл. в група.

 Прочети повече информация за електронна поща

Диск (Drive)

- Неограничено място за съхранение на файлове.

- Споделяне на индивидуални файлове или цели папки с целия екип и с хора извън организацията (родители).

- Възможност да се създават документи, таблици, форми и презентации за учебния процес.

Прочети повече информация за Google Drive

Формуляри (Forms)

   - Позволяват бързо и лесно създаване на различни анкети, тестове.

   - Получената информация се събира и обработва автоматично в таблици и графики.

    - Тестове, домашни работи, проучвания, дори кандидатстване по различни проекти може да се осъществи, чрез създаване на      сигурен електронен формуляр. Дори проверката на верните отговори може да стане автоматично!

Прочети повече информация за формуляри

Групи (Groups)

  - Позволяват да създавате и да участвате в онлайн форуми и  мейл-базирани групи - изключително удобно средство за          провеждане на извънкласни дискусии с надарени ученици, с родители, при организиране на срещи, екскурзии и др.

  - Изпращане на съобщения до определен кръг от хора, чрез един електронен адрес (само родители, само учители и др.).

Календар (Calendar)

- Бързо и лесно ще организирате разпределенията на учителите, родителските срещи, приемното време, дори използването на класните стаи. Календарът ще спести десетки часове организационна работа на директора, ръководния екип и учителите!

- Услугите за напомняне са безплатни, дори и изпращането на SMS (кратки съобщения) на гостите! Така, при всяка промяна в даден график (например при промяна при организиране на ученическа екскурзия), участниците (вкл. родители) ще получат SMS за промяната, вместо да се налага да прозвънявате всички поотделно.

Прочети повече информация за календар

Сайтове (Sites)

   

  - Училищните проекти, класовете и клубовете вече могат да имат собствени страници. Сайтовете се създават за минути, без да    са необходими познания по програмиране и много лесно можете да кажете той ще ги вижда: само учениците или всички по  света!

Прочети повече информация за сайтове

Класна стая (Classroom)

 - Помага на учителите да поддържат организирано много на брой класове и/или паралелки и да споделят проекти и обратна връзка. Приложението позволява да се изпраща домашна работа на учениците, да се правят тестове и е един от най-лесните начини да се създаде електронно ученическо портфолио!

Прочети повече информация за Класна стая.

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg