Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

Инструменти за привлекателно образование

Инструменти за привлекателно образование” е програма, която представя набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти в помощ на учителя и учениците по всеки предмет и за всяка възраст. Програмата е разработена от експерти в областта на образователните технологии, съобразена е с учебния процес в българските училища и стъпва на доказни иновации от цял свят. В обучението се разглеждат интернет платформи; образователен софтуер; устройства; добри практики и насоки за тяхното използване. Програмата акцентира върху това как използването на различни инструменти може да направи уроците по-привлекателни и полезни за учители и учениците. Акцентира се на важността от сътрудничество и работа в екип, межупредментите връзки и проектно-базираното обучение. Обучението предоставя над 20 разработени пратики изцяло на бълтарски език, подходящи за учебни часове и извънкласни занятия за ученици от предучилищна група до 12 клас.

                     

Програмата "Инструменти за привлекателно образование" цели да:

  • разшири набора от инструменти, които учителите използват в класната стая;
  • осигури по-добро представяне, запознаване и работа с иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване;
  • предложи по-добро използване на технологиите, които вече са налични в училище; да опише възможностите и механизмите за интегрирането им в учебния процес,
  • да представи информационните технологии като достъпен ресурс в образованието.

Методи на обучение

Обучението се провежда чрез комбинация от методи, съобразени с темата. В обучителния процес се симулират учебни ситуации, провеждат се презентации, дискусии и анкети. Обучението е центрирано около обучаемите (учителите) и поощрява изразяването на собствен опит и гледна точка по разискваните теми. Функционалността и приложението на образователните инстурментите се въвеждат частично от лектора, а обучамите сами разкриват пълния потенциал на съответния инструмнет. Програмата е организирана в теоритична и практическа част и осъществяването на ясна връзка между теория и практика. Неприсъствената форма на обучението се провежда онлайн, като инструкциите и платформата за провеждането й се осигуравят от обучителната организация.

Продължителност на обучението: 16 акад. часа

Максимален брой участници в една група: 20

Място на провеждане: в учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение

ЦЕНА

За индивидуален участник: 110 лв. с ДДС

За група: 1320 лв. с ДДС  (8 акад. часа в един присъствен ден + 8 акад. часа неприсъствени)

               1980 лв. с ДДС (16 акад. часа в два присъствени дни)

Плащания се извършват само по банков път.

Сертификати: за всеки участник се издава поименен сертификат

Брой квалификационни кредити: 1

*Обучителната програма е одобрена от МОН със Заповед №РД09- 1058/ 25.01.2017 и е включена в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg