Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

Креативна класна стая

Обучението е създадено, за да покаже на учителите голямо разнообразие от варианти за използване на техниката в класната стая. Провеждат се примерни знаятия с компютър пред всеки ученик (модел 1:1) с интерактивни дъски, таблети-лаптопи и други устройства, включени в проекта Креативна класна стая™. Целта на обучението е да демонстрира различни възможности за използване на технологиите и особеностите при тяхното прилагане.

Учителите ще получат полезни и практически съвети за:

-подредбата на класната стая при използване на електронни устройства; 
-как да създадат преносим компютърен кабинет само за един учебен час; 
-задаване на електронни домашни работи; 
-разработване на учебни проекти; 
-създване на междупредметни връзки чрез информационните технологии;

Продължителност на обучението Креативна класна стая: 12 учебни часа в два дни
Място на провеждане: В учебното заведение или изнесено; 
Максимален брой участници: 25
Цена за група до 25 души: 1083.33 лева без ДДС (1 300 лева с ДДС)
Цена за индивидуален участник: 83.33 лева без ДДС (100 лева с ДДС)

Предварителни изисквания за провеждане на обучението:
 
-компютри, които разполагат с активиран 
Windows и Microsoft Office пакет; 
-актуални 
email адреси на участниците в обучението; 
-да се провери дали наличните компютри могат да работят едновременно в интернет мрежата, към която са свързани; 
-всички мобилни устройства (лаптопи, таблети) да бъдат предварително заредени преди началото на обучението; 
-предварително да бъде уточнено с екипа на Център за творческо обучение на какви знаятия да бъде наблегнато – за начален, прогимназиален или гимназиален етап; 
-необходимо е участниците да умеят да боравят с техниката (основни команди, включване, изключване);

Обучението „Креативна класна стая“ може да се проведе и с техника на Център за творческо обучение.  

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg