Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

Microsoft office 365

Microsoft предлага адаптиран за образователните институции план. Сигурността на информацията е гарантирана, а приложенията отговарят на изискванията за съхранение на служебна информация. 

Microsoft 365 за образованието ще ви даде възможност да използвате:

Eлектронна поща (Outlook)

  - 50 ГБ място за „Входящи” съобщения за всеки отделен потребител.

  - Подрежда входящите писма по теми/дата за по-леснo и бързo откриване.

Електронен бележник на класа

- Възможност за създаване на различни бележници.

- Визуален изглед за учители и ученици.

- Задаване, изпълнение и проверка на домашни работи - ученика въвежда домашното си, а учителят може да го провери, дори през телефона си. 

Презентации (Sway)

   - Онлайн създаване, съхраняване и обработка на интерактивни отчети, доклади, презентации

   - Дава възможност за добавяне на текстове, картинки, клипове. 

Чат канал (Skype)

  - Дава възможност за онлайн събрания без ограничения, незабавни съобщения, аудио, HD видео и уеб конференции 

Диск (OneDrive)

  - 1 ТБ място за съхранение за всеки потребител.

  - Възможност за споделяне на индивидуални файлове или цели папки с целия екип и с отделни хора - учители, ученици и хора извън организацията (родители).

Създаване на документи (Office Online)

  - Позволява бързо и лесно създаване на различни документи, таблици, презентации онлайн.

  - Възможност за инсталиране на най-новите версии на офис пакет 2016 на до 5 устройства.

Календар

  - Позволява поддържане на няколко календара едновременно на различни хора - чудесен начин за управление на графици на персонала и планиране    на събития, родителски срещи, изпити.

  - Поддръжа опции за напомняне - чрез SMS или на електронна поща.

Сайтове (SharePoint)

  - Създаване на интранет сайтове от учители и ученици за целите на училищбите проекти.

  - Лесно създаване на дискусионни форуми за учители, ученици и родители, библиотеки с документи, инструменти за управление на проекти и  календари.

Класна стая

  - Помага на учителите да поддръжат организирано много на брой класове и/или паралелки и да споделят проекти и обратна връзка.

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg