Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПЪЗЕЛИ СЪС СОФТУЕР ЗА ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА

Превърнете децата от наблюдатели на учебния процес в изследователи и откриватели - истински участници в овладяването на знания!

    Единична цена: 70,00 лв с ДДС

    Цена на комплект "Азбука" и "Смятанки": 120,00 лв с ДДС

   

    Доставка: Цената на доставка в цялата страна е 10 лв.

    Доставката за София и Варна е безплатна. 

    

    

Образователните "Азбука" и "Смятанки" са подходящи за деца в предучилищна и ранно-училищна степен. Във всеки пъзел има включен софтуер за игра с компютър и интерактивна дъска! 

Пъзел "Азбука"

 • Съдържа 5 самостоятелни двустранни пъзела – общо 60 парчета;
 • Въвежда и отработва всички букви от азбуката, като илюстрира отношението „буква-звук“;
 • Включен диск, даващ възможност за игра с пъзелите на компютър, както и разпечатване на самите пъзели с цел о
 • цветяване
 • Подходящ за игра „родител – дете и „учител-дете“, но и за работа в група;
 • Изработен от подсилени материали с оглед активната работа с групи деца в детската градина и/или училище.                   

Комплектът образователни пъзели „Азбука“ е полезно и необходимо допълнение към мултимедийния образователен продукт играчки закачки

Под формата на занимателна игра, пъзелите илюстрират отношението буква – звук. За всяка буква от азбуката са подбрани по 3 тематични картинки със същия начален звук. Пъзелите са разработени за използване както по хоризонтала (ред с начална буква, предмети със същата начална буква), така и по вертикала (класове животни, предмети, цветя, билки, професии, облекло и др.)

Пъзелите са подходящ начин за паралелна игра (родител-дете, възпитател-дете), но и за работа в група. Образователният пакет дава богати възможности за интерпретация и за работа върху реч, език и мислене. Специално подготвен (буква върху буква – картинка върху картинка), подпомага обяснението, че буквата е символ за звук. Достатъчния брой разнотипни предмети (по хоризонтала) предполагат по-внимателно и съсредоточено търсене и проговаряне на думата на ум и на глас.

Наблюдавайте детето, забележите ли „мърдане на устните“ при подредбата – това е сигурен показател, че учението е силно ефективно! Не прекъсвайте и не се намесвайте в тези моменти – оставете детето да се наслади на търсенето – удоволствието, което ще изживее при откритието ще е още по-голямо, ще съприживее и ще дава стимул за дълго време в периода на обучение.

Тези продукти съдържа всички задължителни елементи на учебната програма и покриват общообразователните изисквания на МОН по основния курс от дисциплини от 1 до 4 клас. Всички продукти включени е пакета са тествани в реална среда от практикуващи учители и доказано отговарят на нуждите на децата.

Пъзел "Смятанки"

 • Съдържа 5 самостоятелни двустранни пъзела – общо 36 парчета
 • Въвежда и отработва цифрите от 1 до 9, като илюстрира отношението предмет/брой/число;
 • Включен интерактивен диск, даващ възможност за игра с пъзелите на компютър, както и разпечатване с цел оцветяване
 • Подходящ за игра „родител - дете“, „учител-дете“ но и за работа в група;
 • Изработен  от подсилени материали с оглед активната работа с групи деца в детската градина и/или училище

Под формата на занимателна игра се илюстрира отношението предмет/брой/число, но се работи и върху количество (сума, разлика), без да акцентира изрично върху това.

Пъзелите са разработени за активна работа по пресмятане и комбинаторика, като в основата са поставени количествени отношения, с възможности за варианти. Чрез работата с пъзелите се онагледяват отношенията по-голямо/по-малко и се проследява процесът мислене и верният математически резултат. Пъзелите са подходящи за паралелна игра (родител-дете, възпитател – дете), но и за работа в група. Чрез тях децата не само се обучават, но и се забавляват, като същевременно се дават възможности за интерпретации и адаптиране според възможностите на групата. Предназначени са за ползване от най-ранна възраст (4+), но са подходящи за ползване и обучение и в ранна училищна възраст. С помощта на пъзелите децата получават повече пространство за личен експеримент и натрупван ценен опит при решаване на задачи. 

* Образователните пъзели "Азбука" и "Смятанки"  са  разработени  и  издавани  от  Сирма Медия в сътрудничество с Център за творческо обучение.

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg