Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

Успешно създаване и управление на проекти

Курсът цели да представи програмата Еразъм+ и възможностите, които тя предоставя за училищата и детските градини.

В обучението са засегнати следните теми:

  • Еразъм + и Националната агенция в България (Център за развитие на човешките ресурси)
  • Основните документи, които са неизменна част от всяко проектно предложение: покани за кандидатстване, ръководство, апликационни форми
  • Работа с апликационни форми - и как да развием и обосновем собствената си идея, така че проектното предложение да бъде одобрено за финансиране
  • Бюджет - как да изготвим бюджет за нашия проект
  • Международно сътрудничество – намиране на подходящи партньори, информация за обучения и мобилности за училищния персонал, как да създадем успешно партньорство
  • Възможности за сътрудничество с Център за творческо обучение

Допълнителна информация:

Продължителност: 10 учебни часа в два дни.

Място на провеждане: Обучението се провежа изнесено в смесена група

Максимален брой участници: 3 от едно учебно заведение:

Цена за един участник: 95 лв с ДДС, включва обучение, кафе-паузи, сертификати, материали.

Сертификати: за всеки участник се издава поименен сертификат

Плащания се правят само по банков път.

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg