Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

Отзиви

Другите за нас!

"Изборът на нашето училище е Google приложенията за образованието. Тези средства са лесни за работа, достъпни за всекиго и внедряването им в училището не е трудно. Ние от ПМГ „Яне Сандански“ смятаме, че Google приложенията за образованието са и сериозна предпоставка за новата роля на учителя – да бъде лидер и мениджър на класа и класнатаАстая. Това ни е нужно, защото учениците ще работят успешно в екип, ще обсъждат проблемите и ще създават професионални мрежи, още докато се учат.”

Златка Милчева,

 зам. директор, ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

“Като учител многократно съм се сблъсквала с проблемите при внедряването на образователни платформи и работата с различни технологични инструменти. От правенето на регистрациите на учениците, през работата по споделени географски карти, всичко това костваше много време и усилия, които често са демотивиращи. Една от първите ми задачи като заместник - директор по образователни технологии беше да внедря Google приложенията за образованието. Те са онази облачна система, която се упрвавлява според нуждите на организацията, профилите на участниците са защитени и отпада въпросът за имейлите на децата под 13 години. Google дава безкрайни възможности за екипна работа, интерактивност, поставяне на задачи и получаване на обратна връзка. Приложенията са лесни за изцяло на български, лесни за използване и работят с мобилните ни телефони. Сега просто можем повече! За обученията и техническата част на проекта се доверявам напълно на Центъра за творческо обучение. Екипът им сподели огромен набор примери и съвети, които спестиха бъдещи проблеми, особено в общуването с други колеги, учители, институции и ученици. В Център за творческо обучение работят хора с лично отношение към образованието, които имат погледа и опита за внедряване на приложенията. За тях е ценност учителите да могат да покажат най-доброто от себе си чрез по-нови инструменти, а учениците да са щастливи докато учат по най-съвременния начин. В този смисъл те направиха обучението в МГ изключително практическо и спрямо нашите потребности!”

Димитрина Докимова,

зам. директор по образователните технологии в МГ “Д-р Петър Берон”, гр. Варна

“Математическата гимназия (гр. Варна) е динамично училище, в което едни от най-добрите педагогически специалисти в страната работят с много талантливи ученици. Ефективното управление на такава система изисква добра организация на комуникацията между училищните общности, съвременни методи и инструменти на преподаване. За нас G-suite за образованието е тази безопасна и достъпна среда, която ни дава възможност да реализираме целите на училището за съвременно и качествено обучение. То започва от начина на общуване 0между нас самите и продължава в общуването с учениците, родителите и институциите извън училище. Разчитаме на опита на екипа на Центъра за творческо обучение като наша партньорска организация за внедряването на Google приложенията за образование. Доверяваме им се,, че ще ни предложат технологичен ресурс, а ще ни подкрепят в неговото смислено внедряване."

г-н Павлин Петков,

директор на Математическа гимназия “Д-р Петър Берон”, гр. Варна

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg