Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

PREZI - създаване на мултимедийни презентации

За PREZI: интернет базирана програма с безплатен лиценз за учители.
Изключителна платформа за създаване, съхраняване и обмен на мултимедийни презентации.

 

  

Описание на курса: Курсът представлява методическо ръководство и практически задачи, чрез които се цели:

  • Намаляване на времето за подготовка на презентации
  • Включване на повече и по-качествени обекти /изображения, видео, анимация, текст/ в една презентация
  • Неправолинейно развитие на презентацията
  • Задаване на домашна работа, ориентирана към съдържанието, а не към техническото изпълнение
  • Създаване на хранилище и свободен достъп за готови презентации

Курсът е подходящ е за учителите по всички предмети от 1 до 12 клас, както и за учители от предучилищна степен.

Необходимите умения, за включване в курса са:

  • работа с фотоапарат и камера
  • cut/copy/paste
  • Запазване на изображения
  • Търсене на видео и изображения в големите портали /youtube, vbox7, google, bing/

Продължителност: 8 учебни часа

Място на провеждане: в учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение.

Максимален брой участници на една група: 20

Цена за един участник: 50 лв. с ДДС за участник.

Сертификати: за всеки участник се издава поименен сертификат

Плащания се правят само по банков път.

ОТЗИВИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО:

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg