Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

Проекти

Сдружение “Център за творческо обучение” (СЦТО) е неправителствена организация с идеална цел, основана през 2008 година в София. В своята дейност организацията прилага комплексен подход към съвременното образование и работи в подкрепа на професионалното и личностно израстване на ученици и учители.

От създаването си досега Сдружението успешно е изпълнило редица проекти за разпространение на добри международни образователни практики в класната стая, въвеждане на нови технологии в образованието и окуражаване на ученето през целия живот.

СЦТО предлага обучения за действащи учители, експертиза за оптималното използване на информационните технологии в образователния процес и консултации за използването на т. нар облачни системи, както в учебния процес, така и за нуждите на училищната администрация.  София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg