Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

Свързани класни стаи

Обучението за учители „Свързани класни стаи“ се базира върху оптималното използване на възможностите на интерактивните дъски за обучението в уроците в начална степен на образование. Интерактивни дъски са закупени в много учебни заведения, но не навсякъде се използват големите възможности, които те имат. Причината е липса на готови практики, адаптирано съдържание и други причини. По време на обучението, предоставено от Центъра ще бъдат преоткрити възможностите на дъските. Програмата е базирана върху реални учебни занятия и е съобразена с преподаването в училища и детски градини. За изготвянето на програмата е използван международен опит на учители, участвали по проект SUSTAIN. Учителите ще бъдат обучени как да конструират урок с помощта на интерактивна дъска, който паралелно в реално време да бъде използван и обогатяван в още една или повече класни стаи, свързани помежду си чрез интернет връзка. Създаденият по този начин учебен материал се записва и може да се обменя като готов урок с други учители.

  

Какво е включено в програмата на обучението:

  • Презентация на готов урок
  • Технически workshop
  • Самостоятелна задача по зададена тема, работа по групи
  • Представяне на проекта SUSTAIN и готови уроци
  • Представяне на готовите проекти от всяка група
  • Дискусия по представените проекти
  • Въпроси към лектора и отговори
  • Google group и размяна на презентации

Продължителност: 12 учебни часа в два дни.

Място на провеждане: в учебното заведение или изнесено

Максимален брой участници за група: 20

Цена: 100 лв с ДДС за индивидуален участник или 1 300 лв. с ДДС за група от 20 души.

Сертификати: за всеки участник се издава поименен сертификат

Плащания се правят само по банков път.

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg