Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

За нас

Център за творческо обучение (ЦТО) е създаден с цел да направи качествена промяна в областта на образованието и обучението – промяна към едно по-ефективно образование, което развива ключови компетентности и помага на учащите да разкрият своя потенциал, за да се реализират успешно както в професионалната, така и в социалната сфера. ЦТО работи активно във формалното и неформалното образование.

Дейностите на ЦТО са фокусирани върху ученето през целия живот, младежките дейности и обученията за учители (ИКТ, педагогически и социални умения). Освен това Центърът работи активно и върху въвеждането на цялостен подход в общото образование, който разглежда заедно физическите, умствените и социалните аспекти на личността на ученика. Организацията работи с екип от 15 обучители и 7 души административен персонал. Седалището ѝ се намира в София. ЦТО провежда обучения на място в повечето региони на страната.

ЦТО организира дейности целогодишно и работи върху програми с продължителност между 3 и 10 дни, които са насочени към ученици от 8 до 17-годишна възраст и са със специален акцент върху природните науки, технологиите и работата в екип. ЦТО управлява най-голямата неформална мрежа от училища в България, с над 250 активни училища-партньори, която осигурява широко поле за разпространение и изпълнение на нови инициативи. Експертният екип на Центъра предлага обучения за учители, които показват алтернативни и интерактивни методи за прилагане на технологии както в класната стая, така и извън нея.

Организацията активно подпомага училища, които са част от националната програма „ИКТ в образованието“, като им помага да определят, изберат и използват успешно най-подходящото за техните нужди ИКТ оборудване. ЦТО организира и обучения в самите училища, помагайки на педагогическия и административния екип на място да разучи приложенията на новото оборудване.

ЦТО активно участва в проекти, финансирани от ЕК по Програмата за учене през целия живот и Еразъм+ и работи в партньорство с Министерството на образованието, община София, община Севлиево, регионалните управления на образованието на София-град, Силистра и Смолян.

Чрез участието си в тези проекти ЦТО добива ценни умения в областта на управлението на знание, финанси и човешки ресурси. Организацията придобива опит и в прилагането на мерки, които допринасят за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот, стратегията за ИКТ и Европейската стратегическа рамка "Образование и обучение 2020".

От 2011 година насам ЦТО организира обучения за учители, които са широко достъпни в цялата страна, между които са:

- Развитие на ключови компетентности при преподаването на науки (програмата е разработена в рамките на проекта Teamwork, Training and Technology - KeyTTT с финансовата подкрепа на ЕК)

- Устойчиво развитие в предучилищното и ранно-училищното образование (програмата е разработена по проект Устойчиво развитие в ранно-училищното образование - SUSTAIN)

- Създаване на мултимедийни презентации, използвайки онлайн инструменти

- Практическа употреба на интерактивни дъски в класните стаи и свързване на класни

- Технологично подпомогнато образования (курс, основан на данните от проекта План за ИКТ подкрепа за националната програма „Учене през целия живот“, 167225-LLP-1-2009-1-BG-KA1-KA1ECETA, с партньорството на МОН)

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg