Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

За учители

Училище в облака: Въведение
Програмата е създадена, за да запознае учители и директори на училища с възможностите на платформите в облака. В програмата се разглеждат конкретно платгормите G suite (Google приложения за образованието и Office 365.

                                                                                                                  повече информация

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Работа с интерактивна дъска и създаване на мултимедийни презентации
Oбучението позволява на учители от всички степени да преоткрият ползите от преподаването с помощта на интерактивна дъска и атрактивни инструменти за създаване на мултимедийни презентации.

                                                                                                                  повече информация

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Инструменти за привлекателно образование
Обучението обхваща различни образователни инструменти в помощ на учителя и акцентира върху технологичните новости.

                                                                                                                   повече информация

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Създаване на видео уроци с Пляс камера
Пляс Камера или ClapMotion е приложение на Intellisense, Унгария, подходящ за всички видове уроци и учебни предмети, както и за извънкласни дейности. Иновативен начин за създаване на видео уроци!           

                                                                                                                 повече информация

                                                                                                                                                                                                                        

Креативна класна стая с Makey Makey и Kahoot!
Makey Makey и Kahoot! са инструменти за привлекателно образование, които ще направят учебните часове по-интересни и забавни! 

                                                                                                                 повече информация

            

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                         

Дизайн и внедряване на ИКТ в училище
Oбучение за директори на училища, обобщаващо гледните точки и опита при внедряването на технологии от целия свят.

                                                                                                                     повече информация                                                          

                                                                                                                                                                                                                              

Креативна класна стая
Oбучението е създадено с цел да покаже възможно най-богато разнообразие от варианти за използване на техниката в класната стая за съживяване на учебните часове. 

                                                                                                                        повече информация

                                                                                                                                                                                                                               

Основи на работата с Windows 10 в класната стая
Обучението позволява на учителите да научат основите за използването на операционната система Windows 10 в класната стая.

                                                                                                                         повече информация

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Свързани класни стаи
Oбучението се базира върху оптималното използване на възможностите на интерактивните дъски в уроците в начална степен на образование.

                                                                                                                          повече информация

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ефективно внедряване на интерактивни методи в образованието
Oбучението е в две части, като позволява на учителите успешно да създават методики за планиране и изпълнение на интерактивни занятия.

                                                                                                                                                       повече информация

                                                                                                                                                                                                                                

Устойчиво развитие в предучилищното и ранно-училищното образование
Обучението включва над 50 урока на водещи начални учители от България и Румъния на тема устойчиво развитие.

                                                                                                                                                    повече информация

                                                                                                                                                                                                                                

Успешно създаване и управление на проекти
Обучението цели да представи програмата Еразъм+ и възможностите, които тя предоставя за училищата и детските градини.

                                                                                                                                                   повече информация

                                                                                                                                                                                                                                

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg