На 10 ноември 2017 г., петък между 14:00 до 15:30 ч. в зала Мати-Д, кино „Люмиер Лидл“ ще се проведе специален панел “Дигитализиране на образованието?”, организирано от сдружение “Образование без раници” в рамките на годишната конференция “Качествено образование за всяко дете” на “Образование България 2030” и фондация “Заедно в час”.

Фокусът на панела ще бъде върху въпроса колко близо или далеч сме от дигитализираните иновативни училища и системното въвеждане в българското образование на инструменти като Кан Академията (Khan Academy) – най-мащабният образователен портал в света. Александър Ангелов от Център за творческо обучение и член на Комисията за иновативните училища към МОН ще разкаже за своя опит в дигитализирането на образованието в България, проекта към община Пловдив, свързан с училищата в облака, за препятствията, срещу които се изправя Центъра в своята мисия да осъвремени образователната среда в България и други.