Одобрено със заповед №РД09-141/22.01.2020 

“Виртуална и добавена реалност в учебна среда” е програма, която дава възможност на учебния процес по всеки предмет и за всяка възраст да прекрачи отвъд границите на класната стая. Програмата е разработена от експерти в областта на образователните технологии, съобразена е с учебния процес в българските училища, базирана е на използването на приложението Google експедиции и е достъпна през Google профил.

В обучението се разглеждат виртуална реалност, добавена реалност, създаване на експедиция с Tour Creator, съхраняване и редактиране на експедиции в Poly и публикуване на обиколка в Google Експедиции. Програмата акцентира върху това как използването на приложенията може да направи уроците по-привлекателни и полезни за учителите и учениците.

Подчертава се важността от сътрудничество и работа в екип, междупредметни връзки и проектно-базираното обучение. Обучението предоставя възможност да се използват повече от 1150 експедиции в цял свят, подходящи за учебни часове и извънкласни занятия за ученици от предучилищна възраст до 12 клас.

 

Продължителност:   16 акад. часа

Квалификационен кредит:   1

Максимален брой участници в група:   25

Място на провеждане:   В учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение;

Цена за индивидуален участник в смесена група:   120 лв. с ДДС;

* За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити

Обучението е създадено в хода на проекта “Добавена и виртуална реалност в учебна среда”. Информация за проекта, училищата, включени в него, както и достъп до безплатни ресурси ще намерите на vr.cct.bg.

-->