Новини

STEM образование с програмата на INTEL “Умения за иновации”

Обучителната програма е насочена към образователни институции, които са започнали дейности по внедряване на програмата „Умения за иновации“. „Умения за иновации“ (Intel® Skills for Innovation Initiative) е разработена от световния лидер в технологиите Intel® в отговор...

read more

Практическо обучение за работа с Chromebook

Практическо обучение за работа с Chromebook . Chromebook лесно може да стане верен помощник в учебния и административния процес. Основна цел на обучението е да запознае с ключови функции на Chromebook, така че всеки учител да  започне да използва устройствата уверено...

read more

Chromebook – устройство за учене и преподаване

Одобрено със заповед № РД 09-1472 / 14.07.2021 г.Програмата “Chromebook - устройство за учене и преподаване” е създадена за педагогически специалисти и администратори, които интегрират дигиталните технологии като основен ресурс за осъществяване на учебен процес и...

read more

Google Certified Trainer подготвителна програма

Обучителна програма - подготовка за Certified Trainer по програмата на Google -------------------------------------------------------------- Срок за кандидатстване: 20 май 2023    |    Начало: 05 юни 2023 Подкрепете учителите да извлекат максималното от технологиите...

read more
MAKerspaces for INnovation in TEACHing practices – MakIN Teach

MAKerspaces for INnovation in TEACHing practices – MakIN Teach

Проект MakerSpaces за иновации в практиките на преподаване MakIN Teach  Партньорите в проекта MakINTeach (MAKerspaces for INnovation in TEACHing practices) споделят виждането, че един от големите проблеми в средното образование е твърде теоретичното поднасяне на...

read more
Дигитална медийна грамотност за младежка заетост и социална реализация – YDML

Дигитална медийна грамотност за младежка заетост и социална реализация – YDML

Проект Дигитална медийна грамотност за младежка заетост и социална реализация (YDML)   Проектът YDML предоставя подкрепа на учащи и преподаватели в овладяването на умения за безопасна навигация и уверено използване на цифровите технологии. Цели: Разработване на...

read more
Модел 1:1(едно към едно)

Модел 1:1(едно към едно)

Проект Модел 1:1(едно към едно)  "1:1"(едно към едно) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил. Моделът разглежда използването на дигиталните технологии като...

read more
Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности – SEEVAL

Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности – SEEVAL

Проект Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности SEEVAL   Проектът SEEVAL има за цел да подготви обучителен курс и протоколи за действие за цялостен училищен подход в прилагането на социалното и емоционалното образование...

read more
Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата – RAINBOW

Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата – RAINBOW

Проект Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата RAINBOWПроект RAINBOW - Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата Има за цел да насърчи социалното включване и изграждането на положителни ценности чрез въвеждане на методи от...

read more
Монтесори и креативни технологии за приобщаващо образование в мултикултурни училища – MONTECH

Монтесори и креативни технологии за приобщаващо образование в мултикултурни училища – MONTECH

Проект Монтесори и креативни технологии за приобщаващо образование в мултикултурни училища MONTECH   Проектът MonTech насърчава социалното приобщаване и равнопоставеността в мултикултурните училища в Европа чрез иновативни и ангажиращи дейности, основани на...

read more