Център за творческо обучение ще проведе за първи път в Пловдив обучение по медийна грамотност за учители на 20 и 21 април 2018 г.

 Kурсът е двудневен, с продължителност 16 академични часа, и ще се състои в Дом на културата „Борис Христов“ – Център за трансфер на технологии, от 10.00 до 16.30 ч. във всеки от дните.

Програмата включва лекции и упражнения, които можете да използвате в час, независимо от учебния предмет, на който е посветен. Заниманията са практически и дискусионни, базирани на критично мислене и аналитичен подход към всички форми на информация в заобикалящата ни среда – реална или виртуална. Специално внимание се обръща на поведението в социалните мрежи, формирането на филтърни балони и емоционалните (и невро-биологични) реакции на организма ни към медийни послания.  

Регистрирайте се за обучението на следната връзкаhttps://goo.gl/z8mDBm

Това е най-новият курс в каталога на Център за творческо обучение и пилотното му издание в началото на месец март предизвика голям интерес от страна на учители в цялата страна.Статия за обучението можете да прочетете ТУК.

Обучението е одобрено от МОН със заповед № РД 09-2802 / 17.07.2017 и първото по тази тема за България. Успешно преминалите обучението получават удостоверение от Център за творческо обучение с един квалификационен кредит.

Цената на курса 100 лева с ДДС. За двама или повече регистрирали се от една образователна институция, цената е 90 лева с ДДС на човек.

Заплащането се извършва само по банков път.

Център за творческо обучение ООД

BG175342714

BG56FINV91501016427295

FINVBGSF

Първа инвестиционна банка АД