Уважаеми директори, преподаватели, експерти,

Център за творческо обучение и Сдружение “Образование без раници” ще проведат съвместно обучение по Инструменти за привлекателно образование, одобрено със Заповед №РД09- 1058/25.01.2017 и включено в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

“Инструменти за привлекателно образование” е програма, която представя набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти в помощ на учителя и учениците по всеки предмет и за всяка възраст. Програмата е разработена от експерти в областта на образователните технологии, съобразена е с учебния процес в българските училища и стъпва на доказани иновации от цял свят. В обучението се разглеждат интернет платформи, като важен акцент е Кан Академия (Khan Academy) – най-мащабната и развита като инструмент платформа за общо образование в света, също така изцяло безплатна; образователен софтуер; устройства; добри практики и насоки за тяхното използване. Програмата акцентира върху това как използването на различни инструменти може да направи уроците по-привлекателни и полезни за учители и учениците, а самият процес на обучение и организирането му – по-лесен и ефективен за всички страни (учители, ученици, родители). Акцентира се на важността от сътрудничество и работа в екип, междупредметни връзки и проектно-базираното обучение. Обучението предоставя над 20 разработени практики изцяло на български език, подходящи за учебни часове и извънкласни занятия за ученици от предучилищна група до 12 клас.

Продължителност на обучението: 16 академични часа
Квалификационен кредит: 1
Максимален брой участници на една група: 20-25
Място на провеждане: в учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение.
Цена: За индивидуален участник: 120 лв. с ДДС. За група: по договаряне. (Цената включва обучение, материали за работа, кафе паузи и обяди, удостоверение за участниците (в електронен формат).)
Удостоверение: за всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити

За регистрация за обучението на 5 и 6 юли 2018 г. попълнете следния формуляр: https://goo.gl/forms/KIHGCIyNoybzCvSb2

Заплащането се извършва само по банков път:
Титуляр: Образование без раници/ Obrazovanie bez ranitsi
IBAN: BG80RZBB91551006639897
BIC: RZBBBGSF
Банка: Райфайзенбанк

За въпроси и допълнителна информация:
Йоанна Маринова, Център за творческо обучение, 0884901108, j.marinova@cct.bg
Розалина Лъскова, “Образование без раници”, 0885226012, r.laskova@obr.education