Педагогическите дигитални компетентности като ключов елемент за дигитална трансформация (D-PAIDEIA)

Педагогическите дигитални компетентности като ключов елемент за дигитална трансформация (D-PAIDEIA)

Проект Педагогическите дигитални компетентности като ключов елемент за дигитална трансформация (D-PAIDEIA) По време на пандемията от COVID-19 повечето образователни институции бяха задължени да използват дигитални средства за обучение. Това до голяма степен подкрепи...
Следващо поколение научни стандарти чрез STEAM -NGSS

Следващо поколение научни стандарти чрез STEAM -NGSS

Проект Следващо поколение научни стандарти чрез STEAM NGSS   Проектът NGSS има за цел да популяризира STEAM подхода в предучилищен и начален етап на образование. Чрез този проект ще бъде разработен нов подход, който да обедини интерактивни подходи за обучение...
Монтесори и креативни технологии за приобщаващо образование в мултикултурни училища – MONTECH

Монтесори и креативни технологии за приобщаващо образование в мултикултурни училища – MONTECH

Проект Монтесори и креативни технологии за приобщаващо образование в мултикултурни училища MONTECH   Проектът MonTech насърчава социалното приобщаване и равнопоставеността в мултикултурните училища в Европа чрез иновативни и ангажиращи дейности, основани на...
Модел 1:1(едно към едно)

Модел 1:1(едно към едно)

Проект Модел 1:1(едно към едно)   “1:1″(едно към едно) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил. Моделът разглежда използването на дигиталните...