Начална дата: 01.04.2020

Крайна дата: 03.04.2020

Център за творческо обучение има удоволствието да Ви покани на обучение на тема “Училище в облака: Въведение”. Програмата е одобрена със Заповед №№РД09-1051/25.01.2017г. на Министъра на образованието и науката.

Обучението ще се проведе онлайн и присъствена сесии:

  • онлайн сесии на 01, 02 и 03 април 2020 г. от 15:00ч. до 17:00ч. през Google Meet;
  • присъствени сесии в градовете: София, Пловдив и Варна до края на октомври 2020. Всички зададени срокове зависят от развитието на ситуацията в България и е възможно да подлежат на промяна.

За регистрация, моля последвайте следната връзка:

https://bit.ly/2QV5ZHO

Обучението “Училище в облака: Въведение” цели да запознае учители и директори на училища с възможностите на облачните системи. В програмата се разглежда конкретно платформата Google G Suite за образованието и нейното приложение в учебния процес и управлението на едно училище. Платформата е безплатна за българските училища. По време на  обучението участниците ще добият конкретни знания и умения, за да могат по-лесно да внедрят G-suite или друга платформа. В занятията се разглеждат приложението на платформите, техническите изисквания и конкретни училищни казуси. 

По време на обучението ще бъде отговорено на въпросите:

  • Как платформите променят общуването между учители, ученици, ръководство и родители;
  • Как внедряването на платформите може да доведе до създаването на иновации в училището и положително да повлия на учебния процес;
  • Как да се заместят традиционните процеси с електронни услуги.

Програмата цели да:

  • запознае обучаемите с добрите практики за въвеждане на електронни платформи в учебно заведение;
  • подготви педагогическите, непедагогическите специалисти и ръководството на училището за въвеждане на електронна платформа в “облака”; 
  • насочи обучаемите към конкретно планиране и създаване на процес за внедряване на електронна платформа;
  • повиши технологичната грамотности, уменията за анализ и планиране
  • запознае обучаемите с най-съвременни инструменти и похвати за общуване (вкл. електронно) с различни целеви групи (ученици, родители, колеги, институции и др.). 

По време на обучението участниците ще използват собствени профили в реална платформа в “облак” за образованието, чрез които получават достъп до сигурна работна среда. В обучителния процес се симулират учебни ситуации, провеждат се презентации, дискусии и анкети. 

Форма на обучение: онлайн и присъствена

*Неприсъствената форма на обучението се провежда онлайн, като инструкциите и платформата за провеждането й се осигуряват от обучителната организация. 

Допълнителна информация:

Цена: 120 лв. с ДДС на участник от организация.

Цената на обучението включва: обучение, материали, поименно удостоверение за един участник от една организация.

Срок на плащане: 30 април 2020 г.

Заплащането се извършва само по банков път:

Център за творческо обучение ООД

BG175342714

BG56FINV91501016427295

FINVBGSF

Първа инвестиционна банка АД

Основание за плащане: “Обучение Училище в облака: Въведение и вашата фамилия”.

С уважение,

Екипът на „Център за творческо обучение“

-->