Специалист бизнес развитие

За регион Варна

 

ЗА ПОЗИЦИЯТА:

Специалистът бизнес развитие е ключова позиция за осъществяването на връзката между предлаганите от Център за творческо обучение образователни решения и потребностите на клиентите и партньорите. Притежава висока обща култура, отлични умения за водене на бизнес разговори, лоялен, последователен е и готов да опознае в дълбочина бизнес целите и портфолиото от решения на организацията. Грижи се за създаване на устойчиви партньорства с клиенти, експерти и институции. Готов е да се обучава постоянно и да бъде лице на организацията пред клиенти и партньори. 

Позицията е подходяща за хора с отлични комуникационни умения, които работят с лекота в екип и умеят да организират и планират времето си.

 

Отговорности на специалиста:

 • Познава задълбочено и разбира портфолиото на Център за творческо обучение;
 • Осъществява връзка с образователните организации в България;
 • Лице на организацията пред клиенти и партньори;
 • Разпознава целите на бизнес партньора и умее да ги “преведе” към целите на Центъра и обратно; 
 • Ценообразува и прави финансови и търговски предложения; 
 • Провежда консултации;
 • Провежда срещи, обучения и презентации пред всякаква аудитория – от неформални срещи със заинтересовани лица до висши длъжности в Министерство на образованието и науката, Google, директори и ръководители;
 • Води грамотна и учтива кореспонденция на български и английски език;  
 • Работи активно с биздев екипа и с останалите екипи на организацията върху дейности, свързани с предлаганите продукти и услуги.

 

Условия на труд:

 • 8 часа работен ден на постоянен трудов договор с 6 месечен изпитателен срок;
 • 20 дни платен годишен отпуск + 1 допълнителен ден в платен отпуск на рожден ден;
 • Индивидуален план за  професионалното развитие с подкрепата на професионален консултантски екип;
 • Бонусни възнаграждения  за успешно приключили продажби и проекти, обвързани с финансовите и бизнес целите на организацията;
 • Ваучери за храна в размер на 200 лв./месечно;
 • Мултиспорт карта – срещу заплащане в групата на фирмата;
 • До 60 дни в командировка на година, повечето от които еднодневни;
 • Месторабота в офиса на Център за творческо обучение в гр.Варна.

 

Изисквания към заемането на длъжността:

 • Готовност за бързо навлизане в работата и включване в реални проекти и динамичен екип от самото начало;
 • Бакалавърска или магистърска степен в едно от следните направления: педагогика, икономика или бизнес развитие се счита за предимство;
 • Работа с облачната платформа Google Workspace и приложения за колаборация;
 • Английски език на ниво B2 (писмено и говоримо);
 • Шофьорска книжка категория B, да може да управлява служебен автомобил;
 • Умее да борави с финансова и друга служебна документация;
 • Интересува се от дигитални технологии;
 • Опит в сектор “Образование” или друг публичен сектор в България или друга държава е предимство;
 • Интерес към роботика и програмиране е предимство.

 

Обезпечаване на позицията:

 • Нов преносим компютър;
 • Служебна сим карта и служебен мобилен телефон (по желание);
 • Използване на служебни автомобили по установена процедура;
 • Персонален служебен профил @cct.bg;
 • Подкрепа от екипа на организацията, свързана с бизнес целите и професионалното развитие;
 • План за професионално развитие.

Присъединете се към екипа ни! 

Ако виждате себе си в описаната позиция, изпратете ни CV и кратко мотивационно писмо на jobs@cct.bg.

Ще се свържем с одобрените кандидати, за да ги поканим на интервю.

Тази позиция не е за вас?

Всички лични данни, които изпратите на jobs@cct.bg, са предоставени доброволно. Тяхното обработване, използване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни. По всяко време може да оттеглите данните си, като ни пишете отново на jobs@cct.bg . Вижте как съхраняваме личните Ви данни.