ПРОМОЦИЯ В СОЦИАЛНИ МРЕЖИ „АЗ РАБОТЯ С GOOGLE WORKSPACE”

 1.   Тези правила и условия се отнасят за промоцията „Аз работя с Google Workspace”, провеждана от Център за творческо обучение на тяхната официална Facebook страница, където публикуваните от Центъра условия за участие и информация за наградите също са част от настоящите правила и условия. С участието си в тази промоция, участниците се съгласяват да следват нейните правила и условия.
 2.   Участниците трябва да имат навършени 18 и повече години и да са учители и/или директори в държавни, общински или частни училища и/или детски градини. Служители и техните семействае, както и подизпълнители на Център за творческо обучение нямат право да участват в промоцията.
 3.   Промоцията изисква знания и/или шанс и не е обвързана с покупка.
 4.   Участниците трябва да изпълнят всички условия, за да участват в промоцията в периода на нейното провеждане. Не се позволява участие повече от един път.
 5.   Условията са финални и не подлежат на дискусия. Център за творческо обучение си запазва правото да променя или отмени промоцията по всяко време и по всяка причина.
 6.   Победителите трябва да се свържат с Център за творческо обучение до 3 календарни дни след края на промоцията чрез Messenger на официалната Facebook страница на Центъра, изпращайки линк или екранна снимка на тяхната публикация заедно с трите си имена, адрес и телефон за контакт. Ако победителите не се свържат по посочения начин с Център за творческо обучение, те губят правото си на награда.
 7.   До 15 работни дни Център за творческо обучение ще изпрати наградите на победителите за своя сметка. Доставката на наградите е предмет на правилата и условията на куриерската фирма и Центърът не носи отговорност за загубени и/или повредени пратки.
 8.   С участието си в промоцията, участниците освобождават от отговорност Facebook във връзка с провеждането й и се съгласяват, че Facebook по никакъв начин не е свързан с промоцията.
 9.   Промоцията се провежда от 24.09.2021 г. до 10.10.2021 г. включително за период от 7 календарни дни.
 10. За да участват, участниците трябва:
 11.   Да публикуват на личните си профили публикация, показваща чрез снимка или видео и/или разказваща с текст как използват инструментите на Google Workspace за образованието в учебния процес.
 12.   Да отбележат (тагнат) Център за творческо обучение.
 13.   Да използват хаштаг #училищевоблака
 14. Всеки участник, отговарящ на условията и спазил правилата, ще получи награда един брой брандиран подарък с Google for Education.
 15. Наградите не могат да бъдат разменяни за други или за паричната им стойност и не се дължи компенсация, ако по някаква причина победителите не могат да ги използват. Наградите не могат да бъдат продавани на трети лица, включително на онлайн търгове. Наградите ще бъдат доставени само на територията на Република България.
 16. Нищо в настоящите правила и условия не ограничава, изключва или променя каквито и да било права съгласно европейското потребителско право и българското потребителско право или друго приложимо право. С изключение на всяка отговорност, която по закон не може да бъде изключена (в този случай тази отговорност е ограничена до минимално допустимата степен, разрешена от закона), Център за творческо обучение (включително неговите служители и подизпълнители) изключва всякаква отговорност за смърт, телесни наранявания, загуба или повреда (включително загуба на възможност – пряка, непряка, специална или последваща), понесена от някое лице (независимо дали произтича или не от небрежност) и възникнала по някакъв начин от или във връзка с промоцията или предоставянето на наградите, използването им или рекламната комуникация на промоцията.
 17. Център за творческо обучение си запазва правото по свое усмотрение да дисквалифицира който и да е участник и да премахне публикацията му от официалната си Facebook страница. Неподходящо поведение на който и да е участник е абсолютно забранено.
 18. Център за творческо обучение си запазва правото да провери валидността на публикациите и данните, предоставени от участниците (включително самоличността на участника, възрастта и местоработата му) и да дисквалифицира всеки участник, който не спазва настоящите правила и условия . Идентификацията, необходима за проверка, е по преценка на Центъра. Неуспехът на Центъра да наложи някое от правата си на всеки етап не представлява отказ от тези права.
 19. Декларация за поверителност: Център за творческо обучение събира лична информация на участниците и може да разкрие тази информация на трети страни на територията на Република България (включително, но не само, на куриери, отговорни за доставките на награди и финансови институции, отговорни за връщането на награди), за да провежда, администрира и публикува промоцията. Ако участниците не предоставят исканата информация, те няма да могат да участват в промоцията. Ако участниците имат някакви притеснения или запитвания относно начина, по който личните им данни се управляват от Центъра, те трябва да се свържат с него по телефон на 0882 506 425, по имейл на info@cct.bg или по пощата на адрес: гр. София 1111, Стадион Академик, ниво 2. Копие от политиката за поверителност на Център за творческо обучение можете да видите на https://cct.bg/private-data/. Политиката за поверителност съдържа информация за това как участниците могат да получат достъп до или да потърсят корекция на личната информация, която Център за творческо обучение има за тях. Тя също така съдържа информация за това как участниците могат да подадат жалба за поверителност и как Центърът ще се процедира с нея.
 20. Център за творческо обучение ООД (ЕИК: 175342714), гр. София 1111, Стадион Академик, ниво 2.