Център за творческо обучение

Мисия на Център за творческо обучение е подобряване на образователна среда в България чрез развиване на ключови компетенции, разкриване потенциала, както на учащи, така и на обучители-специалисти, и отглеждане на конкурентноспособни кадри, успешни в професионалната и в социалната сфера на своя живот. Освен това Центърът работи активно и върху въвеждането на цялостен подход в общото образование, който разглежда физическите, умствените и социалните аспекти на цялостната личност на ученика.

Повече от 10 години обучения

Обучения за учители и директори, одобрени от МОН

Екипът ни е съставен от експерти в областта на образованието и образователните технологии. Непрестанно търсим и споделяме световен опит, за да подкрепим качествената промяна на българското образование.

училища в облака

обучени учители

деца и младежи в Space Camp

училища с проекти 1:1

Google сертифицирани учители

Запознайте се с нашия екИп

Александър Ангелов
Управител

Александър Ангелов

Управител на Център за творческо обучение и най-вече отдаден на иновациите и развиването на нови партньорства и проекти. Google сертифициран иноватор и член на комисията за иновативни училища към Министерство на образованието и науката.

email: a.angelov@cct.bg

Ръководител проекти

Рени Димова

Председател на управителния съвет и ръководител проекти към Сдружение “Център за творческо обучение”. Спомене ли се думата “проект” – Рени има думата.

email: r.dimova@cct.bg

Главен оперативен директор

Йоана Маринова

Ролята и да въвежда процеси и структури, които да позволят на организацията да реализира своята визия, мисия и цели по устойчив начин.

email: j.marinova@cct.bg

Ръководител „Облачни услуги“

Станислава Долапчиева

Ръководител на проектите и обучителните програми на Центъра за внедряване на Google G Suite за образованието. Тя е и Google иноватор.

email: s.dolapchieva@cct.bg

Регионален директор Варна

Елисавета Якимова

Ръководи отдел Маркетинг и дейностите на Центъра във Варна и региона. Провежда обучения по програмата “Училище в облака” и е сертифициран Google трейнър.

email: e.jakimova@cct.bg

Регионален мениджър Пловдив

Весела Русева

Весела координира и подпомага осъществяването на дейностите и проектите на Центъра на територията на община Пловдив. Води обучения “Въведение” и “Общуване и организация” от цикъла “Училище в облака” и е сертифициран Google трейнър.

email: v.ruseva@cct.bg

Ръководител детски и младежки програми

Д-р Гергана Райжекова

Тя допринася за развитието на програмите Science Camp Bulgaria и Space Camp Turkey и е основател на общността “Възпитаници на Space Camp в България”.

email: g.rayzhekova@cct.bg

Дизайнер на технологични решения

Димитър Дряновски

Занимава се с изготвяне на цялостни решения за преобразуване на образователната среда. Превръща идеите в реалност.

email: d.dryanovski@cct.bg

Технологичен ръководител G Suite за образованието

Иван Петров

Гуру е в администрирането и управлението на G Suite и разследването и издирването на отдавна загубени домейни, неймсървъри, сайтове и хостинги. Провежда обучението “Училище в облака: администиране и управление”.

email: i.petrov@cct.bg

Специалист маркетинг и реклама

Цветослава Стоянова

Грижи се за комуникацията в социалните мрежи от името на Центъра и Pokit и уверено подпомага изграждането на имиджа на организацията.

email: ts.stoyanova@cct.bg

Специалист управление на организационно знание

Д-р Димитрина Папагалска

Занимава се с идентифициране и управление на знанието на организацията в и извън нея. Консултира по въпроси свързани с интелектуалната собственост.

email: d.papagalska@cct.bg

Експерт стопанска дейност

Биляна Георгиева

Биляна се занимава с административни въпроси. Основната й работа е свързана със съставянето и отчитането на оперативните документи свързани с персонала и дейността на фирмата.

email: b.georgieva@cct.bg

Координатор обучения

Надежда Коцева

Координатор обучения и сертифициране на учители. От време на време пише статии и често се гмурка в интересните предизвикателства на Центъра.

email: n.kotseva@cct.bg

Офис мениджър

Полина Дончева

Подпомага организационно, материално и функционално поддържане на офисната и екипна дейност, както и тази на отделните звена.

email: p.doncheva@cct.bg

Обучител по медийна грамотност

Надежда Юрукова

Занимава се с обучения по медийна грамотност и управление на образователни проекти, подкрепени от ЕС.

email: n.yurukova@cct.bg

Експерт внедряване на технологии

Панка Вълева

Нейна задача е да направи достъпни най-съвременните технологични средства в класните стаи на всяко българско училище. Тя търси и намира решения за предизвикателствата, пред които е изправена образователната институция и оформя съвместни дейности за решаване и постигане на целите.

email: p.valeva@cct.bg

Координатор партньорства и проекти

Йоанна Минчева

Йоанна се занимава с координацията между Центъра за творческо обучение и неговите партньори и клиенти. Участва в планирането и провеждането на събития, развива и координира авторски младежки програми.

email: i.mincheva@cct.bg