Обучението е базирано на критично мислене и аналитичния подход към всички форми на информация в заобикалящата ни среда – реална или виртуална. Специално внимание се обръща на поведението в социалните мрежи. Програмата включва лекции и практически упражнения, които можете да използвате в час, независимо от предмета, който преподавате.

Курсът е с продължителност 16 академични часа и ще се проведе на 1-2 март 2018 г., от 10.00 до 16.30 ч. в Център за творческо обучение в София – стадион „Академик“, ниво 2 (до зала „Фестивална“).

За регистрация попълнете следния формуляр.

Обучението е одобрено от МОН със заповед № РД 09-2802/ 17.07.2017. Успешно завършилите обучението ще получат удостоверение с един квалификационен кредит.

Програмата включва лекции и практически упражнения, които можете да използвате в час, независимо от предмета, който преподавате. Обучението е базирано на критично мислене и аналитичния подход към всички форми на информация в заобикалящата ни среда – реална или виртуална. Специално внимание се обръща на поведението в социалните мрежи.

Обучението е подходящо както за учители, които активно използват нови технологии в работата си, така и за такива, които предпочитат други методи. Заниманията, свързани с медийна грамотност, отварят ново пространство за общуване с учениците.

Развиването на медийна грамотност е приоритет на Европейската комисия и е актуална тема за образователни проекти не само в Европа, а и в целия свят. Програмата е разработена от действащи учители, журналисти и експерти в образованието.