Искате да бъдете иновативно училище?

Училище в облака с Google Workspace

Модел 1:1 и как се прилага

Skills for Innovation – програма на Intel

STEAM и LEGO® Education

Future Explorers – космическа учебна програма от Space Camp

Социално-емоционално образование

Уважаеми директори и училищни екипи,

За поредна година стартира националната програма за иновативни училища на Министерството на образованието и науката. Тя дава възможност на всеки екип успешно да интегрира иновация (промяна) в образователната институция, която ръководи. Всяко държавно, общинско или частно училище, което разчупва традиционния модел на административно управление, преподаване или обучение, може да стане иновативно. За да бъде едно училище одобрено, то трябва да подаде апликация до 31.01.2024 г. 

Ние от Център за творческо обучение винаги сме се вълнували от образователните иновации и добре знаем, че те няма как да се осъществят без смели училищни екипи и амбициозни, добре планирани проекти. 

Готови сме да Ви подкрепим чрез идеи, насоки и ресурси, които да подпомогнат вашата идея за образователна иновация. Определили сме условно шест възможности (описани по-долу).  

Всички ресурси са за свободно ползване, с некомерсиална цел. Любезно молим да цитирате източника.

Изберете ВАШАТА ИНОВАЦИЯ:

Училище в облака с Google Workspace

Как Google Workspace за образованието се превръща в иновация?

 • По-бързи административни процеси.

 • Цялата информация е собственост на организацията.

 • Учителите имат нови дейности в класната стая (задачи, домашна работа, обратна връзка към учениците). и получават автоматичен седмичен доклад за работата и задачите на учениците;

 • Родителите получават достъп до информация, свързана с тяхното дете;

 • Развива идентичност и умения на XXI век.

Модел 1:1 и как се прилага

Как моделът 1:1 (устройство за всеки ученик) се превръща в иновация?

 • учениците създават продукти, в които се използват знанията и уменията им от различните учебни предмети;

 • те прекарват времето си пред екрана по смислен начин и овладяват най-съвременни дигитални инструменти;

 • работят в сигурна среда, физически и онлайн;

 • планират учебните занятия съвместно.

Skills for Innovation – програма на Intel

Как Skills for innovation се превръща в иновация?

 • Обучение по съвременни теми със STEM насоченост, като Математика на пандемиите, 3D ремонт, орбитална симулация и други. 
 • Подготовка на екипите в училищата, с фокус върху високата квалификация на учителите;
 • Достъп до най-съвременна технология от Intel, чрез Chromebook с Core i3 и Core i5 процесори, за да могат учениците и учителите да изпълняват по-сложни компютърни задачи.

STEAM и LEGO® Education

Как LEGO® Education се превръща в иновация?

 • Изграждане на междупредметни връзки от различни образователни направления и обединението им около общи теми от реалния живот;

 • Приложение на методи на преподаване и учене базирани на правене и преживяванe;

 • Въвеждане на проектно-базирано обучение – учениците решават конкретни практически проблеми, развивайки ключови умения за 21 век;

 • Систематично внедряване на социално-емоционално учене в образователния процес чрез интегрирани в програмата методи, дейности и съдържание;

 • Изграждане и практическо приложение на знанията и уменията на учениците в STEM дисциплините.

Future Explorers – космическа учебна програма от Space Camp

Как “Бъдещи изследователи” се превръща в иновация?

 • NASA влиза в училище – програмата дава възможност на всяко българско училище да използва разработени от НАСА материали и проекти.

 • Обучението е хибридно и може да се провежда навсякъде и по всяко време – връзката със Space Camp се случва онлайн, докато учениците разработват проектите си заедно в училище.

 • STEAM образование – хомогенна смес от наука, технологии, математика, изкуства и култура. 

 • Фокус върху развиване на ключови компетенции и умения на 21 век – работа в екип присъствено и дистанционно, дигитални умения, критично мислене, предприемачески и креативен подход в решаване на реални проблеми.

Социално-емоционалното образование

 • Социалното и емоционалното учене (СЕУ) е неразделна част от образованието и човешкото развитие и израстване;
 • СЕУ е процесът, чрез който всички хора развиват своята идентичност, научават се да управляват емоциите си и да постигат лични и общи цели, да чувстват и показват съпричастност към другите, да установяват и поддържат подкрепящи взаимоотношения, да вземат отговорни решения…
 • Голям брой изследвания показват, че въвеждането на системно и качествено СЕО води до подобряване на успеха (академичното представяне), намалява тревожността и проблемите с поведението на учениците

Уебинар 2024:

Ако желаете да станете част от мрежата на иновативните училища и да споделите Вашата визия, то може да заявите своето желание