Обучения

Обученията ни са разработени за учители и образователни експерти и са свързани със смисленото прилагане на съвременните технологии в образователния процес.

Програма за професионално развитие Google Certified Trainer

Подготвителната програма цели:

  • Да подпомогне  обучаемите за успешно сертифициране по програмата Google for Educator: Certified Trainer;
  • Сертифицираните трейнъри да разгърнат пълния си потенциал за разбиране на дигиталните технологии, да са двигател на трансформацията в училище и да подкрепят своите колеги.

 Научете повече

ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ, НАБИРАЩИ ГРУПИ:

GOOGLE CERTIFIED EDUCATOR, НИВО 1

20 юни

Обучителна програма за професионално развитие на дигиталните умения. Програмата e подходяща за учители с малък опит в работата с инструментите на Google Workspace и основно ниво на владеене на английски език (четимо).

Цена на човек – 150 лв.

GOOGLE CERTIFIED EDUCATOR, НИВО 2

25 юни

Обучителна програма за професионално развитие на дигиталните умения. Програмата надгражда уменията и знанията от GCE, Ниво 1.

Цена на човек – 150 лв.

Училище в облака: АДМИНИСТРИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

1,2 и 3 юли

Обучението е подходящо за представители на образователни институции, които са в начален етап от въвеждането на Google Workspace за образованието.

Цена на човек – 180 лв.

GOOGLE САЙТ ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

22 юни | София

Целта на този обучителен курс е да преведе стъпка по стъпка участниците през процеса на създаване на уебсайт от проектирането до публикуването му в уеб пространството. Обучението комбинира практически задачи, дискусии, насоки и демонстрации от обучител, за да осигури цялостно разбиране и да развие умения за работата с Google сайтове.

Цена на човек – 120 лв.

ОБУЧЕНИЯ

Обучения за целия екип

Обучения за тема: Училище в облака

Училище в облака: Въведение

Програма “Училище в облака: Въведение” е създадена, за да запознае учители и директори на училища с възможностите на платформите в облака. В програмата се разглежда конкретно платформата Google Workspace for Education Fundamentals (Google приложения за образованието) и нейното приложение в учебния процес и в управлението на едно училище…

Училище в облака: Общуване и организация

Разглеждат се възможностите на конкретни приложения на Google Workspace в образователна среда като използване на електронна поща в собствен домейн; организиране на работни файлове и лично хранилище с документи и презентации; споделяне с колеги; създаване на професионална учебна общност…

Училище в облака: Създаване на съдържание

Акцентира се на смисленото използване на технологиите, развиването на дигитална компетентност у обучаемите и по-доброто използване на налично оборудване (вкл. лични устройства) на училището или учениците. Занятията са базирани на съдържание от педагогическа, етична и технологична гледна точка; основна методика в програмата е S.A.M.R. моделът (Substitution, Augmentation, Modification and Redefinition, в превод: заместване, добавяне, модифициране и предефиниране).

Училище в облака: Администриране и управление

Обучението ще е от полза за училищата в начален етап от въвеждането на  Google Workspace за образованието. Курсът цели да подготви бъдещите администратори на платформата, да се справят с най-честите и разпространени казуси. Обучаемите ще могат да подготвят училищните платформи за започване на работа в облачното пространство, без да навлиза детайлно в процеса на администриране.

Обучения за тема: Професионално развитие с Google и Модел 1:1

Chromebook – устройство за учене и преподаване 

Програмата “Chromebook – устройство за учене и преподаване” е създадена за педагогически специалисти и администратори, които интегрират дигиталните технологии като основен ресурс за осъществяване на учебен процес и използват Chromebook в ежедневната си практика.

Практическо обучение за работа с Chromebook

Chromebook лесно може да стане верен помощник в учебния и административния процес. Основна цел на обучението е да запознае с ключови функции на Chromebook, така че всеки учител да започне да използва устройствата уверено и функционално.

Организация на учебния процес по
модела “1:1” 
(устройство за всеки ученик)

Едно към едно е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител разполага с лично електронно устройство за учене, което замества учебниците и значителна част от учебните помагала. Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа за осъществяване на учебния процес.

Професионално развитие с програма на Google certified educator ниво 1

Програмата учи на добри стратегии за използването на приложенията и технологиите за учебни цели. Дава умения за работа с инструментите на Google Workspace в администрацията и класната стая. Учебният план цели да подготви обучаемите да вземат успешно изпита Google Certified Educator, ниво 1.

Обучения за тема: STEМ и LEGO® Education

Социално и емоционално развитие и езикова култура с LEGO® Education

Програмата е предназначена за учители от ранен, начален и прогимназиален етап, с фокус върху разнообразни практически занятия с учебните материали на LEGO®Education.
Знанията и уменията се изграждат чрез ролеви игри, конструиране, драматизации, работа в групи и споделяне на идеи.

STEM, роботика и програмиране с LEGO® Education

Програмата е предназначена за учители от всички образователни степени и предметни области. Фокусът на програмата е разработването на STEM/STEAM учебни занятия и проекти. Участниците се запознават с концепцията и ценностите на LEGO®Education, като конструират свои макети, роботи или модели, използвайки оригинални комплекти и материали.

Инструменти за привлекателно образование

Програма, която представя набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти в помощ на учителя и учениците по всеки предмет и за всяка възраст. Програмата е разработена от експерти в областта на образователните технологии, съобразена е с учебния процес в българските училища и стъпва на доказани иновации от цял свят.

STEM образование с програмата на INTEL “Умения за иновации”

Обучителната програма е насочена към образователни институции, които са започнали дейности по внедряване на програмата „Умения за иновации“(Intel® Skills for Innovation Initiative), която е разработена от световния лидер в технологиите Intel® в отговор на нарастващата необходимост от дигитална трансформация в образованието

ОБУЧЕНИЯ

Допълнителни обучения, провеждани по запитване:

СЕРТИФИКАТИ

Сертификати и удостоверения

Удостоверение, носещо квалификационни кредити

След края на всеки завършен курс от 16 учебни часа, участниците получават електронен сертификат от Център за творческо обучение, който носи един квалификационен кредит.

Удостоверение за участие в обучение

За обученията, които са 8 учебни часа и провежда изцяло дистанционно (онлайн) се издава електронно удостоверение от Център за творческо обучение, който не носи допълнителни кредити.

ОБУЧИТЕЛИ

Нашите обучители

Нашите обучители са действащи учители, част от академията за тренери
на Център за творческо обучение.

Елена Вързилова

Елена Вързилова

Сертифициран Google Trainer

Елена e лидер на GEG Plovdiv – единствената Google общност от учители за учители. Елена е най-големият вдъхновител за училищните екипи по темата “Училище в облака: създаване на съдържание” и “Инструменти за привлекателно образование” както и ментор в академията за сертифициране по програмите на Google Certified Educator.

Светослава Шишиньова

Светослава Шишиньова

Сертифициран Google Trainer

Све е един от най-активните тренери в обученията “Училище в Облака” към Център за творческо обучение. Тя е един от обучителите, които поема щафетата по програмата “Добавена и виртуална реалност в учебна среда”.

Мария Атанасова

Мария Атанасова

Oбучител “Училище в облака”

Мария е Google cертифициран обучител, водещ на обучения Училище в облака: администриране и управление и създаване на съдържание. Нейната експертиза за работа по модела 1:1 насочва планирано училищните екипи във внедряването на модела в техните организации. Тя е  водещ на пилотното обучение по модела 1:1.

Петя Петрова

Петя Петрова

Oбучител “Училище в облака”

Сертифициран Google обучител ниво 2 в академията на Центъра. Зад гърба си има завидно портфолио от проведени обучения Училище в облака: Въведение. Петя има авторски принос в разработването на програмата за серифициране и отлично взаимодейства в екип със своите колеги-тренери.

Милена Симеонова

Милена Симеонова

Сертифициран Google Trainer

Води обучения Въведение, Общуване и организация от цикъла Училище в облака. Милена е вдъхновяващ мотиватор за екипите на Детските градини. Милена използва Добавена и виртуална реалност (AR/VR) в класната стая и има принос в разработването на обучителната програма за учители.

Силвия Стефанова

Силвия Стефанова

Oбучител “Училище в облака”

Тя е сертифицирана по програмата Google Certified Educator – Level 2.
Помага на училищните екипи от Варна регион да преминат през обученията от цикъла “Училище в облака” започвайки с фундаменталното “Въведение” в Google Workspace.

Георги Севриев

Георги Севриев

Oбучител “Училище в облака”

Сертифициран Google обучител ниво 2. Водещ обучител по темите “Въведение”, “Общуване и организация”. Георги е ментор на учители в онлайн програмата за самоподготовка Google Certified Educator. Той е част от екипа, дал своя принос в разработването на съдържанието на курса.

Петя Джанова

Петя Джанова

Сертифициран Google Trainer

Петя води обучения “Училище в облака: администриране и управление”.
Към момента работи в НУ “Алеко Константинов” , гр.Харманли, като учител начален етап, където преподава на първата STEM паралелка.

Десислава Минкова

Десислава Минкова

Сертифициран Google Trainer

Деси води обучения за “Организация на учебния процес по Моделът 1:1”.
Насочва училищните екипи във внедряването на модела 1:1 и дава препоръки за ползотворно използване на технологиите в обучението на учениците.

Димо Дунков

Димо Дунков

Oбучител “Училище в облака”

Димо е сертифициран Google Certified Educator – Level 1. Води обучения “Училище в облака: администриране и управление”.

Марина Томова

Марина Томова

Сертифициран Google Trainer

Марина е oбучител “Училище в облака” и води обучения “Въведение” и “Създаване на съдържание” и “Общуване и организация”.

Зам. директор и учител по английски език в едно от Google Референтните училища в България, където внедрява модел 1:1 в училището и преподава в пилотната паралелка по модела 1:1.

Шенай Вели

Шенай Вели

Сертифициран Google Trainer

Шенай провежда обучения за учители “Училище в облака” по темите: Въведение, Общуване и организация. Тя е учител по английски език в едно от Google Референтните училища в България, където е внедрен модела 1:1 и преподава в пилотната паралелка по модела.

Даниела Димитрова

Даниела Димитрова

Сертифициран Google Trainer

Учител по биология и здравно образование, преподавател в паралелки по модела 1:1 и в STEM програмата “Skills for Innovation” на Intel.

Калина Даскалова

Калина Даскалова

Сертифициран Google Trainer

Калина провежда обучения за учители “Училище в облака: Въведение” и преподава като начален учител в ОУ “Васил Петлешков”, гр. Пловдив.

Мария Тасева

Мария Тасева

Сертифициран Google Trainer

Води обучение Училище в облака: “Въведение”, и преподава графичен дизайн и информационни технологии.
Участва в обучението на педагогическия колектив в училище и е част съм от екипа, който внедрява модела 1:1 в него.

Инж. Юлия Генова

Инж. Юлия Генова

Сертифициран Google Trainer

Инж. Юлия Генова е сертифициран Google трейнър и провежда обучения за учители “Училище в облака: Въведение”. Тя е учител по математика в едно от Google Референтните училища в България – ЕСПА, град София. В него е внедрен модела 1:1 във всички паралелки от първи до седми клас. Извежда випуски в седми клас с постижения в двадесетицата на България на НВО.

Десислава Петкова

Десислава Петкова

Сертифициран Google Trainer

Сред основни й приоритети са повишаването на квалификацията на преподавателите и обвързването на учебния процес с информационните технологии и комуникации. Деси води обучения Училище в облака: Въведение и програмите за професионално развитие с Google.

Джейми Лорънс

Джейми Лорънс

Сертифициран LEGO® Education Academy Trainer

Джейми е обучител към LEGO Education академията и, заедно с партньора си Елена, води обученията “STEM, роботика и програмиране с LEGO® Education” и “Социално и емоционално развитие и езикова култура с LEGO® Education”. Той работи с LEGO от 2014 година, като започва в LEGOLAND Уинзър в Англия, а сега разработва и ръководи канал за „Учене с LEGO“ в социалните мрежи, под прозвището ‘The Brick Educator’.

Валентина Венкова

Валентина Венкова

Сертифициран LEGO® Education Academy Trainer

Валя е сертифициран трейнър от LEGO® Education Academy от началото на 2022г. Тя води обучения “STEM, роботика и програмиране с LEGO® Education” и “Социално и емоционално развитие и езикова култура с LEGO® Education.

Димитър Дряновски

Димитър Дряновски

Сертифициран LEGO® Education Academy Trainer

Води обученията: “STEM, роботика и програмиране с LEGO® Education” и “Социално и емоционално развитие и езикова култура с LEGO® Education”

Таня Козалиева

Таня Козалиева

Сертифициран LEGO® Education Academy Trainer

Таня е сертифициран LEGO® Education Academy Trainer и магистър по “Софтуерни технологии’’.
Тя води обучения “STEM, роботика и програмиране с LEGO® Education” и “Социално и емоционално развитие и езикова култура с LEGO® Education”.

Мирела Матова

Мирела Матова

Сертифициран LEGO® Education Academy Trainer

Мирела Матова е сертифициран LEGO® Education Academy Trainer, бакалавър по “Бизнес информационни системи” и магистър по “Корпоративен бизнес и управление’’. Тя е сертифицирана по международната програма за кариерни консултанти GCDF Global Career Development Facilitator и се занимава с различни обучения на възрастни.

Истилияна Стойнова

Истилияна Стойнова

Сертифициран Google Trainer

По професия Истилияна е специален педагог и начален учител. В работата си с учениците използва арсенал от дигитални инструменти и приложения, с които ги провокира да бъдат активни участници в образователния процес. Истилияна води обучения Училище в облака: Въведение и Общуване и организация.

Цветелина Пацева-Колева

Цветелина Пацева-Колева

Сертифициран Google Trainer

Цветелина е учител по история и география, също така е и Google Certified Innovator. Според нея да си иноватор е преди всичко сам да си поставяш предизвикателства, да се опиташ да намериш начин да станеш по-добър учител. Участвала е в събитието, организирано от Google, Sparkcamp Saturday. 

Мария Карабалиева

Мария Карабалиева

Сертифициран Google Trainer

Заедно със своя екип от НУ “Алеко Константинов” в гр. Харманли, се грижи за професионалното развитие на педагогическия колектив и внедряването на Модела 1:1 и STEAM обучението. Учител по компютърно моделиране, Мария води и занимания по интереси с LEGO® Education, Minecraft for education, както и обучения STEM образование с програмата на INTEL “Умения за иновации”.

Станете част от качествената промяна в образованието!

Харесали сте нашите предложения за квалификация? Направете запитване за индивидуално участие или за група.

.

Направете запитване