Обучения

Обученията ни са разработени за учители и образователни експерти и са свързани със смисленото прилагане на съвременните технологии в образователния процес.

Нова поредица безплатни уебинари на Google for Education

Независимо дали отново сте в класната стая или преподавате дистанционно, с поредицата от пет обучения ще научите как Google Workspace може да Ви помогне в четири основни направления: Сътрудничество; Удобство на използване; Сигурност и безопасност; Ангажиране и приобщаване!

ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ, НАБИРАЩИ ГРУПИ:

Училище в облака: АДМИНИСТРИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

23, 24 и 26.11 | 15:00 – 18:00

Обучението ще е от полза за училищата, които в момента започват въвеждането на  Google Workspace за образованието (до сега G Suite за образованието). Курсът цели да подготви бъдещите администратори на платформата, да се справят с най-честите и разпространени казуси.

Обучителна програма: Google Certified Educator, Ниво 1

13.12.2021 | 17:00 – 18:00

Програмата Google Certified Educator ниво 1 e подходяща за учители с малък опит в работата с инструментите на Google Workspace и основно ниво на владеене на английски език (четимо).

Обучителна програма: Google Certified Educator, Ниво 2

15.12.2021 | 17:00 – 18:00

Програмата надгражда уменията и знанията от Google Certified Educator, Ниво 1 и разглежда конкретни примери за облачната платформа Google Workspace в учебните занятия;

ОБУЧЕНИЯ

Обучения след предварително запитване

Обучения за тема: Училище в облака

Училище в облака: Въведение

Програма “Училище в облака: Въведение” е създадена, за да запознае учители и директори на училища с възможностите на платформите в облака. В програмата се разглежда конкретно платформата Google Workspace for Education Fundamentals (Google приложения за образованието) и нейното приложение в учебния процес и в управлението на едно училище…

Училище в облака: Общуване и организация

Разглеждат се възможностите на конкретни приложения на Google Workspace в образователна среда като използване на електронна поща в собствен домейн; организиране на работни файлове и лично хранилище с документи и презентации; споделяне с колеги; създаване на професионална учебна общност…

Училище в облака: Създаване на съдържание

Акцентира се на смисленото използване на технологиите, развиването на дигитална компетентност у обучаемите и по-доброто използване на налично оборудване (вкл. лични устройства) на училището или учениците. Занятията са базирани на съдържание от педагогическа, етична и технологична гледна точка; основна методика в програмата е S.A.M.R. моделът (Substitution, Augmentation, Modification and Redefinition, в превод: заместване, добавяне, модифициране и предефиниране).

Училище в облака: Администриране и управление

Обучението ще е от полза за училищата в начален етап от въвеждането на  Google Workspace за образованието. Курсът цели да подготви бъдещите администратори на платформата, да се справят с най-честите и разпространени казуси. Обучаемите ще могат да подготвят училищните платформи за започване на работа в облачното пространство, без да навлиза детайлно в процеса на администриране.

Обучения за тема: Професионално развитие с Google и Модел 1:1

Chromebook – устройство за учене и преподаване 

Програмата “Chromebook – устройство за учене и преподаване” е създадена за педагогически специалисти и администратори, които интегрират дигиталните технологии като основен ресурс за осъществяване на учебен процес и използват Chromebook в ежедневната си практика.

Професионално развитие с програма на Google certified educator ниво 1

Програмата учи на добри стратегии за използването на приложенията и технологиите за учебни цели. Дава умения за работа с инструментите на Google Workspace в администрацията и класната стая. Учебният план цели да подготви обучаемите да вземат успешно изпита Google Certified Educator, ниво 1.

Организация на учебния процес по
модела “1:1” 
(устройство за всеки ученик)

Едно към едно е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител разполага с лично електронно устройство за учене, което замества учебниците и значителна част от учебните помагала. Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа за осъществяване на учебния процес.

Обучения за тема: STEМ и LEGO® Education

Социално и емоционално развитие и езикова култура с LEGO® Education

Програмата е предназначена за учители от ранен, начален и прогимназиален етап, с фокус върху разнообразни практически занятия с учебните материали на LEGO®Education.
Знанията и уменията се изграждат чрез ролеви игри, конструиране, драматизации, работа в групи и споделяне на идеи.

STEM, роботика и програмиране с LEGO® Education

Програмата е предназначена за учители от всички образователни степени и предметни области. Фокусът на програмата е разработването на STEM/STEAM учебни занятия и проекти. Участниците се запознават с концепцията и ценностите на LEGO®Education, като конструират свои макети, роботи или модели, използвайки оригинални комплекти и материали.

Виртуална и добавена реалност в учебна среда

Програма, която дава възможност на учебния процес по всеки предмет и за всяка възраст да прекрачи отвъд границите на класната стая. Програмата е разработена от експерти в областта на образователните технологии, съобразена е с учебния процес в българските училища, базирана е на използването на приложението Google експедиции и е достъпна през Google профил.

Инструменти за привлекателно образование

Програма, която представя набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти в помощ на учителя и учениците по всеки предмет и за всяка възраст. Програмата е разработена от експерти в областта на образователните технологии, съобразена е с учебния процес в българските училища и стъпва на доказани иновации от цял свят.

ОБУЧЕНИЯ

Допълнителни обучения, провеждани по запитване:

СЕРТИФИКАТИ

Сертификати и удостоверения

Удостоверение, носещо квалификационни кредити

След края на всеки завършен курс от 16 учебни часа, участниците получават електронен сертификат от Център за творческо обучение, който носи един квалификационен кредит.

Удостоверение за участие в обучение

За обученията, които са 8 учебни часа и провежда изцяло дистанционно (онлайн) се издава електронно удостоверение от Център за творческо обучение, който не носи допълнителни кредити.

Сертификат за участие в “Първи стъпки с Chromebook”

За обученията, които са 2 астрономически часа и провежда изцяло дистанционно (онлайн) се издава електронно удостоверение от Център за творческо обучение, който не носи допълнителни кредити.

ОБУЧИТЕЛИ

Нашите обучители

Нашите обучители са действащи учители, част от академията за тренери
на Център за творческо обучение.

Елена Вързилова

Елена Вързилова

Елена e сертифициран Google трейнер и лидер на GEG Plovdiv – единствената Google общност от учители за учители. Елена е най-големият вдъхновител за училищните екипи по темата “Училище в облака: създаване на съдържание” и “Инструменти за привлекателно образование” както и ментор в академията за сертифициране по програмите на Google Certified Educator.
Ирина Филипова

Ирина Филипова

Ирина e Google сертифициран обучител ниво 2 и сертифициран коуч.. Има над 20 проведени тренинги “Училище в облака” на екипи от гр. София, Тетевен, Кюстендил, Перник и др. , в които е оставила авторска следа и основи на нови приятелства и сътрудничество с облачните технологии.

Мария Атанасова

Мария Атанасова

Мария е Google cертифициран обучител, водещ на обучения Училище в облака: администриране и управление и създаване на съдържание. Нейната експертиза за работа по модела 1:1 насочва планирано училищните екипи във внедряването на модела в техните организации. Тя е  водещ на пилотното обучение по модела 1:1.
Петя Петрова

Петя Петрова

Oбучител “Училище в облака”

Сертифициран Google обучител ниво 2 и нашият най-младши тренер в академията на Центъра. Зад гърба си има завидно портфолио от проведени обучения Училище в облака: Въведение. Петя има авторски принос в разработването на програмата за серифициране и отлично взаимодейства в екип със своите колеги-тренери.

Светослава Шишиньова

Светослава Шишиньова

Oбучител “Училище в облака”

Сертифициран Google трейнър и един от най-активните тренери в обученията “Училище в Облака” към Център за творческо обучение. Тя е един от обучителите, които поема щафетата по програмата “Добавена и виртуална реалност в учебна среда”.

Милена Симеонова

Милена Симеонова

Oбучител “Училище в облака”

Води обучения Въведение, Общуване и организация от цикъла Училище в облака. Милена е вдъхновяващ мотиватор за екипите на Детските градини. Милена използва Добавена и виртуална реалност (AR/VR) в класната стая и има принос в разработването на обучителната програма за учители.

Силвия Стефанова

Силвия Стефанова

Oбучител “Училище в облака”

Тя е сертифицирана по програмата Google Certified Educator – Level 2.
Помага на училищните екипи от Варна регион да преминат през обученията от цикъла “Училище в облака” започвайки с фундаменталното “Въведение” в Google Workspace.

Георги Севриев

Георги Севриев

Oбучител “Училище в облака”

Сертифициран Google обучител ниво 2. Водещ обучител по темите “Въведение”, “Общуване и организация”. Георги е ментор на учители в онлайн програмата за самоподготовка Google Certified Educator. Той е част от екипа, дал своя принос в разработването на съдържанието на курса.

Петя Джанова

Петя Джанова

Oбучител “Училище в облака”

Петя Джанова е сертифициран Google обучител ниво 2. Води обучения “Училище в облака: администриране и управление”.
Към момента работи в НУ “Алеко Константинов” , гр.Харманли, като учител начален етап, където преподава на първата STEM паралелка.

Димо Дунков

Димо Дунков

Oбучител “Училище в облака”

Димо е сертифициран Google Certified Educator – Level 1. Води обучения “Училище в облака: администриране и управление”.

Димитър Дряновски

Димитър Дряновски

Oбучител LEGO® Education

Води обученията: “STEM, роботика и програмиране с LEGO® Education” и “Социално и емоционално развитие и езикова култура с LEGO® Education”

Десислава Минкова

Десислава Минкова

Сертифициран Google трейнър.

Деси води обучения за “Организация на учебния процес по Моделът 1:1”.
Насочва училищните екипи във внедряването на модела 1:1 и дава препоръки за ползотворно използване на технологиите в обучението на учениците.

Станете част от качествената промяна в образованието!

Харесали сте нашите предложения за квалификация? Направете запитване за индивидуално участие или за група.

.

Направете запитване