Одобрено със заповед
№РД 09-1052/25.01.2017г.

Програма “Училище в облака: администриране и управление” е създадена, за да обучи администраторите на Google Workspace for Education Fundamentals (Google приложения за образованието). В администрирането на платформата се включват следните дейности: създаване на профили на учители, ръководство и ученици; управление на пароли, настройки за език, интеграция на мобилни устройства, създаване на структура на хранилището на файлове, задължителна и препоръчителна документация за използване на платформата; особености при внедряването на устройства (смартфони, таблети, лаптопи) за всеки ученик или учител; сигурност, управление на лични данни, протокол на общуване и споделяне, настройка на достъпа до приложенията от различните целеви групи и мотивирането им за използване на приложенията.

За кого е подходящо?

  • за всички училища, които в момента активират Google Workspace за образованието и не са започнали активна работа с платформата;
  • бъдещи администратори на Google Workspace for Education Fundamentals, които нямат опит в създаване и управление на училищни профили;
  • препоръчително е участниците да са запознати с платформата на ниво потребител;
  • препоръчително е участниците да имат достъп до администраторските конзоли на училищата, които представляват.

ОПИСАНИЕ:

Обучението ще е от полза за училищата в начален етап от въвеждането на  Google Workspace за образованието. Курсът цели да подготви бъдещите администратори на платформата, да се справят с най-честите и разпространени казуси. Обучаемите ще могат да подготвят училищните платформи за започване на работа в облачното пространство, без да навлиза детайлно в процеса на администриране.  

Вижте още информация.

Продължителност: 3 дни по 3 часови онлайн сесии

Квалификационен кредит: 1;

Минимален брой участници в група: 10;

Цена за индивидуален участник в смесена група: 180 лв. с ДДС;

Сертификат: всеки преминал обучението ще получи сертификат за участие