Нека учениците бъдат главни участници в учебния процес чрез STE(A)M! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С какво можем да бъдем полезни

Виртуална и добавена реалност в учебна среда

С помощта на добавената (augmented reality) и виртуална (virtual reаlity) реалност учителите и учениците не са ограничени единствено в пространството, което предлага класната стая. VR позволява да изследвате света виртуално докато AR вдъхва живот на абстрактното.

LEGO® Education

С LEGO® Education се правят първите най-важни крачки в STEAM дисциплините. Децата се запознават с основите на програмирането, изграждат умения за решаване на проблеми, като в същото време се обръща специално внимание на когнитивното им развитие.

Моделът 1:1 – устройства за всеки ученик

1:1 (едно към едно) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил.

l

Специализирани обучения и квалификация

Обученията ни са разработени за учители и директори и са свързани със смисленото прилагане на съвременните технологии в класната стая. 

Цялостен “ЦЕНТЪР” пакет

Включва LEGO® Education, Виртуална и добавена реалност, лаптопи за учене и други технологични решения според проекта. За повече информация свържете се с нас.

Статии, репортажи, интервюта и видео материали свързани с дейностите на Центъра ще намерите и в каналите: