Безплатна онлайн среща

Център за творческо обучение Ви кани на безплатна онлайн среща, за която сме подготвили пакет от насоки, ресурси и специални предложения, които да направим достъпни и в подкрепа на всяко училище в процеса от създаването на STEM проект до реализацията му.

STEM в училище с Център за творческо обучение

Център за творческо обучение е партньор на над 500 училища в страната с над 10 години опит в сферата на образованието.

Екипът на Центъра работи с учители и директори, за да подкрепи образователната трансформация, предоставяйки знания за различните стъпки в процеса и достъп до най-новите технологии чрез партньорството си със световните технологични лидери Google, Intel Lego® Education, ACER и други. Екипът се състои от образователни експерти и педагози със солиден опит във внедряването на образователните иновации. 

Елементи на STEM, с които можем да ви съдействаме:

  • Експертна консултация за изготвяне и реализиране на STEM проект
  • Учебно съдържание
  • Устройства и оборудване
  • Квалификация на училищния екип

Най-актуалните STEM решения на Център за творческо обучение

LEGO® Education

Образователните решения от LEGO® Education се фокусират върху подходите „учене чрез игра” и „учене чрез правене”, като дават нов облик на ученето и предефинират Играта.

Модел 1:1

През последните десет години моделът „Едно към едно” (устройство за всеки ученик) се утвърждава като световна тенденция в образованието. Цялостна трансформация на учебния процес, при който всеки ученик и учител работи със свое индивидуално устройство и профил в класната стая и извън нея.

Учебният материал се усвоява чрез практически задачи, а учениците получават свободен достъп до информация и възможност да превърнат идеите си в реалност. Така те се научават да използват технологиите като инструмент за развиване на умения.


Практически групови задачи в клас чрез устройство за всеки ученик; развиване на дигитални умения, креативност и учене отвсякъде.

„Умения за иновации“

В следствие от технологичната революция различните видове устройства, изкуствения интелект и други иновации стават част от ежедневието ни. Това променя професиите – в бъдеще много от тях ще отпаднат, а съвсем други ще се сформират. Голяма част от професиите на бъдещето ще са свързани с технологични компетенции, дизайнерско мислене и социално-емоционални умения. 

Изхождайки от тези фактори, световния лидер в технологиите Intel® създава програмата „Умения за иновации“ (Skills for Innovation). Тя включва проектно базирано STEM обучение с готови уроци, надеждни устройства и обучения за учителите, за да прилагат ресурсите в максималния си потенциал и с увереност. Програмата създава мост между учебния материал и истинския живот и подготвя учениците за професиите на бъдещето. 

Chromebook - устройство за учене и преподаване

Устройство, комбиниращо ползите на лаптоп и таблет; с повишена сигурност, здравина от военен клас и операционна система Chrome OS.

Възможност за управление от разстояние, контролиран достъп до приложения и сайтове. №1 устройства в училищното образование в Швеция, Холандия, Дания, САЩ, Австралия и други.

Работа с интерактивен екран - Samsung

Работата с интерактивен екран допринася за повече групови задачи, гъвкави визуализации и разнообразни методи за преподаване в класната стая.

Samsung Flip е интерактивен екран, който дава възможност за екипна работа и разнообразни опции за писане, рисуване и визуална обработка. 

Многообразието от функции и интуитивната работа, регулярните подобрения и оптимизация на устройствата и достъпната цена правят екраните Samsung едни от най-предпочитаните за образованието.

Google Workspace for Education

Въвеждането на облачна платформа е предпоставка за развиване на иновативни практики в управлението и учебната дейност. Един от най-популярните избори е безплатният за образованието Google Workspace for Education Fundamentals, използван от над 600 образователни организации в България и милиони по цял свят.

Чрез платформата потребителите имат достъп до всички свои документи, презентации, проекти от всяко устройство и по всяко време.

Успешни истории

Kабинет по роботика в СУ “Иван Вазов”, гр. Вършец

 

През 2020-2021 учебна година учениците от V а и V б клас в СУ „Иван Вазов“, работят по нов модул „Стандарт +“, който включва игрови подходи чрез конструиране и програмиране с LEGO® Education комплекти и изработване и презентиране на краен продукт.

Заниманията се осъществяват в часовете по роботика и програмиране, които развиват у учениците уменията на XXI век. Темите, които изучават учениците от V клас дават комплексни решения за социалното и емоционалното им развитие. С тях у децата се изгражда увереност, стимулира се любопитството, разпалва се страстта към ученето и се добива езикова култура и грамотност.

"Виртуална STEM лаборатория по Природни науки", 7 ОУ “Панайот Хитов, гр. Сливен

 

Изградена по НП “Изграждане на училищна STEM среда”. По време на откриването на STEM центъра, те получиха и комплект LEGO® Education – BricQ Motion Prime, който им позволява да се впуснат в света на физиката от друг ъгъл – този на спорта. А заедно с допълнителните персонални комплекти, те са подготвени и за провеждане на обучение в хибридна среда.

Skills for Innovation като част от учебния процес в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ в гр. Кюстендил е едно от първите училища, приложили програмата „Умения за иновации“ (Skills for Innovation) в България. Готовите уроци, които се предоставят като част от програмата, допринесоха за трансформирането на начина, по който се използват технологиите в образованието и подготовката на учениците за професиите на бъдещето.

Технологичните проекти подобриха социално-емоционалните умения на учениците, а рамката на „Умения за иновации“ предостави на учителите примери, които първоначално да следват и след това да надграждат, за да интегрират технологиите в ежедневното преподаване и учене.

“Умения за иновации” от Intel

Chromebook

Chromebook е устройство за учене у дома и в училище. Номер 1 в някои от най-добрите образователни системи е Европа. Chromebook е изключително бърз (стартира за 8 секунди), здрав (тестван по стандарт от военен клас) и сигурен компютър (без вируси) за работа в облака. Той е създаден за учене, пълен е с възможности и може да бъде решение за различни технологични учебни ситуации!

Samsung Flip

интерактивен екран

  • Опция за завъртане във вертикална позиция
  • Сензорна функция
  • Писалки: 2
  • Свързване: Wi-Fi, LAN, Bluetooth, NFC
  • Сертификация за безопасност 60950-1

LEGO® Education

Решенията се фокусират върху различни образователни потребности и STEM дисциплини, развиват ключови компетенции за всеки образователен етап и изграждат междупредметни връзки, което води до по-лесно преминаване към проектно базирано обучение.

Имате въпроси

Свържете се с нас