LEGO® Education

Подходящо за всеки етап на образованието

 
LEGO® Education предоставя широк спектър от практически и дигитални образователни ресурси, които насърчават учениците да мислят творчески, да разсъждават систематично и да освободят потенциала си, за да формират собственото си бъдеще. От готовите уроци голяма част са преведени и на български език – 58 за детски градини и над 100 за училищата.

Оборудване

Комплектите допринасят за развиването на уменията на 21 век и подготвят децата за професиите на бъдещето. Решенията се фокусират върху различни образователни потребности и STEM дисциплини, развиват ключови компетенции за всеки образователен етап и изграждат междупредметни връзки, което води до по-лесно преминаване към проектно базирано обучение.

STEAM с BricQ Motion Essential

начален
етап

LEGO® Education BricQ Motion Essential дава на учениците разбиране за сили и движение, докато те планират и провеждат занятия. Учениците ще определят дали създадените решения работят за промяна на скоростта или посоката на обект чрез тласък или теглене.

STEAM с BricQ Motion Prime

прогимназиален етап

LEGO® Education BricQ Motion Prime ще предизвика учениците да прилагат своите умения за научни изследвания, за да предоставят доказателства за промяната в движението на даден обект, базирано на неговата сила и маса.

STEAM с SPIKE ™ Essential

начален
етап

С LEGO® Education SPIKE™ Essential изграждате увереност в учениците си, като използвате интуитивния софтуер и решавате реални казуси от заобикалящия свят чрез интересни и ангажиращи STEM / STEAM проекти.

STEAM с SPIKE™ Prime

прогимназиален етап

Програмирайте със Scratch и Python, след като конструирате вашия робот! LEGO® Education SPIKE™ Prime изгражда увереност в учениците с по-лесни “как да започнем” уроци и след това дава възможност за преминаване към проектно базирано обучение със STEM / STEAM тематика.

обучения

Обученията ни са разработени за учители и образователни експерти и са свързани със смисленото прилагане на съвременните технологии в образователния процес.

Социално и емоционално развитие и езикова култура с LEGO® Education

Програмата е предназначена за учители от ранен, начален и прогимназиален етап. Акцентът се поставя върху: решения, представящи различните емоции и тяхното физическо изразяване по забавен и занимателен начин, позволяващи да се работи върху емпатия, съпричастност, разрешаване на конфликти чрез игра; решения, насочени към развиване на езиковата култура и грамотността, обогатяване на речника, работа за граматически правилна реч; решения,  развиващи социални умения и други.

STEM, роботика и програмиране с LEGO® Education

Обучителната програма “STEM/STEАM, роботика и програмиране с LEGO® Education” е предназначена за учители от всички образователни степени и предметни области. Фокусът на програмата е разработването на STEM/STEAM учебни занятия и проекти. Участниците се запознават с концепцията и ценностите на LEGO®Education, като конструират свои макети, роботи или модели, използвайки оригинални комплекти и материали.

Chromebook

Устройство, комбиниращо ползите на лаптоп и таблет; с повишена сигурност, здравина от военен клас и операционна система Chrome OS. Съвместимо с LEGO® Education SPIKE™ Essential и SPIKE™ Prime. Възможност за управление от разстояние, контролиран достъп до приложения и сайтове.

Научете повече на creativekids.cct.bg

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА 

Попълнете формата за контакт или ни пишете на info@cct.bg