Одобрено със заповед
№ РД 09-1787/18.08.2020 г.

Обучителната програма “STEM/STEАM, роботика и програмиране с LEGO® Education” е предназначена за учители от всички образователни степени и предметни области. Фокусът на програмата е разработването на STEM/STEAM учебни занятия и проекти. Участниците се запознават с концепцията и ценностите на LEGO®Education, като конструират свои макети, роботи или модели, използвайки оригинални комплекти и материали. Същевременно с това се запознават и с богат набор от примерни уроци за проектно базирано обучение и за изграждане на междупредметни връзки от различни образователни направления.

ОПИСАНИЕ:

Участниците се запознават с концепцията и ценностите на LEGO ®Education, конструират свои макети, роботи или модели, използвайки оригинални комплекти и материали на LEGO ®Education, според образователната степен и реалната необходимост на образователната институция и преподавателите.

Продължителност: 16 акад. часа;

Квалификационен кредит: 1;

Максимален брой участници в група: 20

Място на провеждане: В учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение

Цена за индивидуален участник в група: 200 лв. с ДДС;

За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити;