Практическо обучение за работа с Chromebook .

Chromebook лесно може да стане верен помощник в учебния и административния процес. Основна цел на обучението е да запознае с ключови функции на Chromebook, така че всеки учител да  започне да използва устройствата уверено и функционално.  Програмата е подходяща за училища, които вече имат или предстои да решат въвеждането на Chromebook устройства. 

Акценти в програмата:

базови настройки, влизане в устройствата, включване и изключване;

практически препоръки за персонализиране на устройството;

работа в облака

запознаване с файловата система и управление на файловете;

управление на всички видове приложения;

препоръки за приложения подходящи за ползване в учебния процес;

достъпване до Linux интерфейс и базови команди в него.

Изисквания към участниците

За пълноценното участие в програмата всеки от обучаемите следва да използва персонално устройство Chromebook с достъп до интернет (минимум едно устройство за двама). Всеки обучаем трябва да разполага с Google профил – служебен (в домейна на училището), личен Gmail или @edu.mon профил. 

Продължителност: 8 акад. часа

Квалификационен кредит: не се предвижда 

Максимален брой участници в група: 20

Място на провеждане: в учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение

Цена: за група от 20 участници – 1400 лв с ДДС;

Запознайте се с обучителите в програмата:

Цветан Стоянов

Технологичен експерт Google Workspace и Chromebook и сертифициран  Google Professional ChromeOS Administrator. 

ts.stoyanov@cct.bg