Одобрено със заповед
№РД 09-1051/25.01.2017г.

Програма “Училище в облака: Въведение” е създадена, за да запознае учители и директори на училища с възможностите на платформите в облака. В програмата се разглежда конкретно платформата Google Workspace for Education Fundamentals (Google приложения за образованието) и нейното приложение в учебния процес и управлението на едно училище. Платформата е безплатна за българските училища и детски градини и за да имат реална полза, са нужни планиране и постоянство. По време на обучителната програма обучаемите ще добият конкретни знания и умения, за да могат по-лесно да внедрят Google Workspace for Education.

ОПИСАНИЕ:

В занятията се разглеждат приложението на платформите, техническите изисквания и конкретни училищни казуси. За пълноценното участие в програмата, обучаемите следва да имат достъп до интернет, компютър, таблет и/или мобилно устройство.

 

Продължителност: 16 акад. часа;

Квалификационен кредит: 1;

Максимален брой участници в група: 22

Начин на провеждане: На място в учебното заведение, в зала на Център за творческо обучение или онлайн/дистанционно.

За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити.