Одобрено със заповед
№ РД 09-1058 / 25.01.2017г.

“Инструменти за привлекателно образование” е програма, която представя набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти в помощ на учителя и учениците по всеки предмет и за всяка възраст. Програмата е разработена от експерти в областта на образователните технологии, съобразена е с учебния процес в българските училища и стъпва на доказани иновации от цял свят. В обучението се разглеждат интернет платформи; образователен софтуер; устройства; добри практики и насоки за тяхното използване.

ОПИСАНИЕ:

Обучението предоставя над 20 разработени практики изцяло на български език, подходящи за учебни часове и извънкласни занятия за ученици от предучилищна група до 12 клас.

Продължителност: 16 акад. часа;

Квалификационен кредит: 1;

Максимален брой участници в група: 22

Място на провеждане: В учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение

За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити;