Обучителната програма е насочена към образователни институции, които са започнали дейности по внедряване на програмата „Умения за иновации“.

„Умения за иновации“ (Intel® Skills for Innovation Initiative) е разработена от световния лидер в технологиите Intel® в отговор на нарастващата необходимост от дигитална трансформация в образованието. Програмата съчетава STEM, образователни ресурси, технологии и проектно базирано обучение, за да подкрепи учителите в използването на нови подходи на преподаване, с които да развиват когнитивни, технологични и социално-емоционални умения у учениците.

ОПИСАНИЕ:

Обучението предлага насоки за въвеждане на цялостна STEM програма (технологии, учебно съдържание и методика), подкрепена с примери от световната практика.

Продължителност: 16 акад. часа;

Сертификат за преминато обучение;

Присъствена форма в два дни;

Участниците трябва да имат опит в използването на дигитални технологии в учебния процес;

Препоръчително е участниците да имат умения за създаване на дигитално учебно съдържание.