Одобрено със заповед
№РД 09-1055/25.01.2017г.

Програма “Училище в облака: Общуване и организация” разглежда възможностите на конкретни приложения в образователна среда: използване на електронна поща в собствен домейн; организиране на работни файлове и лично хранилище с документи и презентации; споделяне с колеги; създаване на професионална учебна общност; създаване и управление на групи за електронна кореспонденция (мейлинг групи); създаване на личен електронен календар (с учебна програма, приемно време, участие в събития).

ОПИСАНИЕ:

Разглеждат се казуси при общуване с ръководство, институции, колеги, родители и ученици. Специален акцент е поставен върху сигурността и защитата на личните данни. За пълноценното участие в програмата, обучаемите следва да имат достъп до интернет, компютър, таблет и/или мобилно устройство.

Вижте още информация.

Продължителност: 16 акад. часа;

Квалификационен кредит: 1;

Максимален брой участници в група: 22

Място на провеждане: В учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение

За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити;