Одобрено със заповед
№ РД 09-1472 / 14.07.2021 г.

Програмата “Chromebook – устройство за учене и преподаване”

е създадена за педагогически специалисти и администратори, които интегрират дигиталните технологии като основен ресурс за осъществяване на учебен процес и използват Chromebook в ежедневната си практика. Подходяща е за екипи, които са въвели или планират въвеждането на Модела 1:1 с Chromebook за всеки учител и ученик. Разглеждат се различните функционалности и настройки за персонализиране на устройството в зависимост от стила на работа на потребителя и целите на използването на Chromebook и технологии в класната стая.
Акцент в програмата е и управлението на голям брой устройства от разстояние от администратор. 

Основни цели:

Да въведе обучаемите в екосистемата и функционалностите на Chromebook и ползите му за учебния и административния процеси;

Да предостави препоръки за персонализиране на устройството и настройки, които да позволят ефективното му използване;

Да разгледа и запознае обучаемите с възможностите за отдалечено управление на Chrome устройствата.

Да подпомогне създаването на пакет настройки, подходящи за устройства с операционна система Chrome, използвани от учители и ученици, вкл. и такива, които гарантират защитата и сигурността на потребителите.

Изисквания към участниците

За пълноценното участие в програмата всеки от обучаемите следва да използва персонално устройство Chromebook с достъп до интернет.

Продължителност: 16 акад. часа

Квалификационен кредит: 1

Максимален брой участници в група: 20

Място на провеждане: в учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение

Цена: за група от 20 участници – 2100 лв с ДДС;