На 4-и и 5-и юни 2018 г. Пловдив ще бъде домакин на международна образователна конференция на тема „Позитивната психология и облачните технологии – нови хоризонти за образованието“. Мястото на събитието е Дом на културата „Борис Христов“,  ул. „Гладстон“ 15.

Център за творческо обучение е съорганизатор на събитието, заедно с община Пловдив и Пловдивския университет. Сред темите, заложени в програмата, са „Позитивно образование отвъд различията“, „Образователни иновации и Монтесори педагогика в Пловдивските детски градини и училища“, „Учебен процес в облака“.

Акцент в програмата е и ролята на местните власти – в този случай на община Пловдив, за прилагането на системен подход в осъвременяването на учебния процес в детски градини и училища. Така се подпомага и окуражава не само общото развитие на образователните институции, но и практиката на обмен на опит и умения между педагози от различни колективи. Общинската подкрепа е ключова и за ангажирането на международни експерти в подкрепа на създаването на необходимите условия за развитие не само на педагогическите кадри, но и на техните възпитаници.

Ще говорим и за облачните услуги за образователни институции, които дават възможност за овладяване на високо технологичен интуитивен инструмент за създаване на учебно съдържание. Така „облакът“, заедно с позитивния психологически подход, стои в основата на формирането на продуктивна среда за учене.

Надяваме се да обсъдим проблемите на съвместната работа на учители и ученици в клас, способите за въвличането на неактивните ученици в образователния процес, както и собствените си разбирания за човешките възприятия. Ще разговаряме за съвременната преподавателска работа, неограничена от видове дигитални устройства и физическо местонахождение; за облекчаването на извънкласното натоварване на учителите посредством облачните технологии; за продуктивен образователен процес подпомаган от емпатично отношения в между учители и ученици.

На конференцията са поканени учители, психолози, педагогически съветници, университетски преподаватели, студенти и всички експерти, които се интересуват от решения за развитие в образованието и биха оценили възможността за обмен на идеи, която дава този форум.

Работен език е българският като за чуждоезични презентации ще бъде осигурен превод.

За регистрация за участие в конференцията, посетете уебсайта на събитието: edu2018.classroomtech.bg

Ако искате да сте сред презентаторите на конференцията, крайният срок за кандидатстване е 10-и май 2018 г. с изпращане на резюме на Вашeтo представяне.

Използвайте следнaтa формa за изпращане на резюме:

Български: https://goo.gl/forms/hwGC6LdazLjWq7dr2

*За попълване на фóрмата е необходимо да имате връзка с интернет.