Център за творческо обучение

От 2008г. насам Център за творческо обучение (ЦТО) активно работи в областта на образователната трансформация, за позитивна промяна в българската образователна среда чрез внедряване на персонализирани технологични решения за образователни институции, авторски обучения за учители и младежки дейности.

Мисия на Центъра е подобряване на цялостната образователна среда в България чрез смислено използване на технологиите в образованието, развиване на ключови компетентности, иновативни програми за обучение на учители и младежки инициативи и проекти.

Повече от 10 години обучения

Обучения за учители и директори, одобрени от МОН

Екипът ни е съставен от експерти в областта на образованието и образователните технологии. Непрестанно търсим и споделяме световен опит, за да подкрепим качествената промяна на българското образование.

училища в облака

обучени учители

деца и младежи в Space Camp

училища с проекти 1:1

Google сертифицирани учители

Запознайте се с нашия екИп

Александър Ангелов

Александър Ангелов

Управител

Управител на Център за творческо обучение и най-вече отдаден на иновациите и развиването на нови партньорства и проекти. Google сертифициран иноватор и член на комисията за иновативни училища към Министерство на образованието и науката.

email: a.angelov@cct.bg

Рени Димова

Ръководител проекти

Председател на управителния съвет и ръководител проекти към Сдружение “Център за творческо обучение”. Спомене ли се думата “проект” – Рени има думата.

email: r.dimova@cct.bg

Венета Михайлова

Финансов директор

Участва в планирането, бюджетирането и отчитането на всички бизнес процеси и проекти на организацията. Отговаря за административния екип, финансовите и ивестиционни дейности. Вярва, че комфорта в професионален план на всеки един член от екипа е залог за още по-големи успехи.

email: v.mihaylova@cct.bg

Йоанна Минчева

Програмен директор

Инициира, планира, развива и имплементира програми и проекти в синхрон с целите на организацията, като отговаря за изпълнението, мониторинга и цялостния им успех. Оказва подкрепа на мениджърите и екипите по звена.

email: i.mincheva@cct.bg

Весела Русева

Регионален мениджър Пловдив

Весела координира и подпомага осъществяването на дейностите и проектите на Центъра на територията на община Пловдив. Води обучения “Въведение” и “Общуване и организация” от цикъла “Училище в облака” и е сертифициран Google трейнър.

email: v.ruseva@cct.bg

Елисавета Якимова

Регионален МЕНИДЖЪР Варна

Ръководи отдел Маркетинг и дейностите на Центъра във Варна и региона. Провежда обучения по програмата “Училище в облака” и е сертифициран Google трейнър.

email: e.jakimova@cct.bg

Габриела Иванова

Експерт внедряване на технологии

Занимава се с имплементиране на най-новите дигитални технологии в учебната среда – внедряване на Chromebook и моделът 1:1 в българските училища.

email: g.ivanova@cct.bg

Станислава Долапчиева

Ръководител „Облачни услуги“

Ръководител на проектите и обучителните програми на Центъра за внедряване на Google Workspace за образованието. Тя е и Google иноватор.

email: s.dolapchieva@cct.bg

Биляна Георгиева

Експерт стопанска дейност

Биляна се занимава с административни въпроси. Основната й работа е свързана със съставянето и отчитането на оперативните документи свързани с персонала и дейността на фирмата.

email: b.georgieva@cct.bg

Галина Миланова

Финансов и административен специалист

Дипломиран магистър в областта на компютърната техника и технологии. Организирана, любознателна и отговорна. Дългогодишен опит натрупан от организатор на офис, графичен дизайнер, организатор-реклама, администратор на електронна платформа.

email: g.milanova@cct.bg

Панка Вълева

Експерт внедряване на технологии

Нейна задача е да направи достъпни най-съвременните технологични средства в класните стаи на всяко българско училище. Тя търси и намира решения за предизвикателствата, пред които е изправена образователната институция и оформя съвместни дейности за решаване и постигане на целите.

email: p.valeva@cct.bg

Станислав Христов

Експерт бизнес развитие

Проактивно изучава, описва и внедрява опит и знание, получени чрез проекти и
партньори на Център за творческо обучение. Той участва във всички етапи на
изпълнението на проектите.

email: s.hristov@cct.bg

Виктория Кунева

Специалист продажби и портфолио

Вики познава отлично всички продукти и услуги на Центъра. Тя ще ви запознае с интересни образователни решения и да ви насочи към най-подходящите за вас или вашата организация.

email: v.kuneva@cct.bg

Маргарита Боргоджийска

Специалист бизнес развитие

Осъществява връзката между предлаганите от Центъра решения за образованието и потребностите на клиентите и партньорите. Вярва в силата на иновациите като стожер на позитивната промяна в образованието.

email: m.borgodzhiyska@cct.bg

Петя Видолова

Маркетинг експерт LEGO® Education

Като част от екипа на Центъра, фокусиран върху LEGO® Education, тя работи по осъществяването на цялостния пакет от маркетинг дейности свързани с LEGO®. Участва в организирането на събития и пише статии за блога.

email: p.vidolova@cct.bg

Мирослава Димитрова

Организатор Програми и проекти

Вярва в градивната промяна към по-добро, чрез развитие на знания и умения в учащите. Отговаря за младежките програми към Центъра: Space Camp Turkey и Science Camp.

email: m.dimitrova@cct.bg

Иван Петров

Технологичен ръководител
Google Workspace за образованието

Гуру е в администрирането и управлението на Google Workspace и разследването и издирването на отдавна загубени домейни, неймсървъри, сайтове и хостинги. Провежда обучението “Училище в облака: администиране и управление”.

email: i.petrov@cct.bg

Евгени Шипочинов

Консултант, поддръжка на информационни технологии

Занимава се с Google Workspace администриране и всичко свързано с облачната платформа.

email: e.shipochinov@cct.bg

Надежда Коцева

КООРДИНАТОР ОБУЧЕНИЯ

Координатор обучения и сертифициране на учители. От време на време пише статии и често се гмурка в интересните предизвикателства на Центъра.

email: n.kotseva@cct.bg

Светлана Василева

Графичен и web дизайнер

Помага за визуалното представяне на дейностите на Центъра. Прилага креативно мислене за решаване на творчески предизвикателства.

email: s.vasileva@cct.bg

Емилия Ганева

Координатор Обучения

Ключова роля в осъществяването и развитието на обученията от портфолиото на Центъра. Свързващото звено между експерти-обучители, проектите и програмите на партньорите на Център за творческо обучение.

email: e.ganeva@cct.bg

Миглена Савова

Специалист логистика и обслужване на продажбите

Планира и организира оптимално доставката на продуктовото портфолио.
Предоставя информация и оказва съдействие на клиентите относно продуктите от електронните ни магазини.

email: m.savova@cct.bg