STEM концепции

 • Финансиране по НП 2020 г.
  • Финансиране по НП 2020 г.
  • У-ща, които НЕ са финансирани по НП
  • У-ща, които СА финансирани по НП
 • Брой ученици в училището
  • Брой ученици в училището
  • до 50 бр.
  • от 51 до 200 бр.
  • от 201 до 400 бр.
  • от 401 до 1000 бр.
  • Над 1001