Креативна класна стая

Обучението е създадено, за да покаже на учителите голямо разнообразие от варианти за използване на техниката в класната стая. Провеждат се примерни занятия с компютър пред всеки ученик (модел 1:1) с интерактивни дъски, таблети-лаптопи и други устройства, включени в проекта Креативна класна стая™. Целта на обучението е да демонстрира различни възможности за използване на технологиите и особеностите при тяхното прилагане.

Учителите ще получат полезни и практически съвети за:

  • Подредбата на класната стая при използване на електронни устройства
  • Как да създадат преносим компютърен кабинет само за един учебен час
  • Задаване на електронни домашни работи
  • Разработване на учебни проекти
  • Създаване на междупредметни връзки чрез информационните технологии

Обучението „Креативна класна стая“ може да се проведе и с техника на Център за творческо обучение.

12 учебни часа в два дни.

В учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение. В една група може да има максимум 20 участници.

Цена за група до 20 души: 1 300 лева с ДДС
Цена за индивидуален участник: 100 лева с ДДС