Дата: 15.02.2020

Час: 10:00-16:00

Място: зала на Център за творческо обучение

Каним Ви да се включите в курса на Център за творческо обучение “Изграждане на устойчива мотивация и ценностен модел за живот чрез ранно детско образование”.  

Курсът е с практическа насоченост, продължителност 16 академични часа, от които 8 часа присъствено обучение и 8 часа самоподготовка и дейности с ученици, съпроводени с консултации от обучителите.

Обучението ще се проведе на:

  • 15.02.2020 г. в  гр. София от 10:00 до 16:00 ч. на адрес: жк. Гео Милев, стадион Академик (до зала Фестивална), ниво 2 в зала на Център за творческо обучение.

За регистрация попълнете следния формуляр: http://bit.ly/2MehHKd

Съдържание на курса:

  1. Кратка теоретична постановка – разглеждат се четири (4)  основни метода доказано формиращи ценностно отношение: Сторителинг – (разказване на познавателни истории); Учене,чрез изследване, изкуства и познание; метод за изграждане на среда за личностна позиция; метод „слоеве“ –  за изграждане на базисни знания и умения за формиране на групово ценностно отношение.
  2. Примерите са от следните (общочовешки) ценностни теми: труд, знание, мир, земя, Аз и светът около мен, Аз и различните от мен, Аз и моето отношение към хората и др.
  3. В курса е предвиден кратък модул по диагностика,чрез рефлексия и саморефлексия.

Обучението дава възможност:

  • за взаимодействие с детски градини и училища от 4 града в България за вътрешни мини проекти и обмен на практики в мрежата на КАИТ експерт и Център за творческо обучение.
  • За представяне на работата на участника в педагогически четения през 2020г.

Обучението се провежда чрез комбинация от интерактивни методи, съобразени с темите. Презентациите се редуват с практически занятия, дискусии и работа в малки групи. Дава се възможност участниците да се включват активно в обучителните сесии, чрез обсъждане и решаване на казуси, ролеви игри и групова работа. Поощрява се споделянето на собствен опит и гледни точки по разискваните теми.

Курсът е насочен към учители и специалисти от предучилищната и началната училищна степен и носи един квалификационен  кредит по заповед на МОН № РД 09-202/02.02.2018.Вижте пълното описание на следния линк: http://bit.ly/2m3M1Oc.

Цената на курса 120 лева с ДДС.

За двама или повече регистрирали се от една образователна институция, цената е 100 лева с ДДС на човек. 

В цената са включени: учебни  материали за провеждане на учебни дейности, ел. удостоверения с квалификационен кредит.

Заплащането се извършва само по банков път:

Банкова сметка: BG57UNCR70001519292196,

BIC код: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк АД

Титуляр на сметката:  Сдружение „Център за творческо обучение“

Основание за плащане: “Обучение Move Up и вашата фамилия”.

СВАЛЕТЕ ПОКАНА


За лектора


Иглика Ангелова е педагогически експерт с богат опит на национално и международно ниво. Като учител в училище и обучител на учители  споделя практики приложими в широк диапазон на педагогически казуси: от билингвизъм до деца с бежански статут.

От 2014 г. Иглика Ангелова провежда изследвания в моделите на педагогическата интервенция за ценностно образование.

Лидер в разработването и практическото приложение в училище на учебни материали, интерактивни уроци и висококачествени учебни помагала за квалификационни курсове за учители, тя  разработва иновативни дидактически материали и продукти, базирани на ИКТ и също така е образователен консултант за компании, които разработват учебни материали.

Има степен по славянска филология и специализации по психология, логопедия и кино изкуство.

Иглика има огромен опит в работата в повече от 20 проекта (програми на LLL EU), а в момента е партньор и координатор в проекта TTT Net (9 държави), включително университета в Ставангер, Норвегия.

Притежава отлични социални, комуникативни и презентаторски умения. Преподавател е в курсове “Неагресивна комуникация”, “Комуникационни умения”, “Умения за писане и презентиране” и “Компетентности за комуникация в 21 век” и др. 
Организатор и методически експерт в научни младежки лагери с партньори като Български Червен Кръст, програмата Space Camp Turkey – Измир, създадена по модел на НАСА  (https://spacecamp.cct.bg/) и др.